Przepuszczalność powietrza określa się za pomocą tzw. współczynnika przepuszczalności powietrza "a" który określa ilość powietrza przenikającego przez zamknięte okna.


Okna i drzwi balkonowe, bez względu na materiał z jakiego zostały wykonane powinny spełniać następujące wymagania:
- wspóczynnik infiltracji powietrza a≤0,3 m3/(m·h·daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych stosowanych w pomieszczeniach z wentylacją nawiewno-wywiewną lub klimatyzacją,
- współczynnik infiltracji powietrza a=0,5÷1,0 m3/(m·h·daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych stosowanych w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną,
- współczynnik infiltracji powietrza a≤0,1 m3/(m·h·daPa2/3) - w przypadku okien nieotwieranych (stałych).
Celem zachowania właściwego przepływu powietrza zwłaszcza w pomieszczeniach z brakiem właściwej wentylacji grawitacyjnej w oknach stosuje się systemy okuć z mikrorozszczelnieniem oraz różnego rodzaju nawiewniki powietrza montowane w nadprożu bądź w skrzyle okna.
Tekst: Stolbud