Przepustnice wielopłaszczyznowe stanowią często ważny element instalacji kanałowej – umożliwiając jej sterowanie oraz regualcję, jak również istotny składnik wielu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – zabezpieczając je przed ewentualnym uszkodzeniem.Konstrukacja przepustnic wielopłaszczyznowych oparta jest na bazie sztywnych profili aluminiowych. Napęd stanowi trwały mechaniz z kół zębatych odseparowanych od strumienia powietrza. Natomiast pióra są wyposażone w odpowiednio ukształtowaną uszczelkę gumową, która przy zamykaniu przepustnicy przylega szczelnie do wyżłobienia pióra sąsiadującego. Należy zwrócić uwagę, że w określonych przypadkach przepustnice mogą być wykonane do napędu ręcznego lub pod siłownik.
Firma PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o.o., producent i importer elementów instalacji powietrznych, proponuje przepustnice wielopłaszczyznowe wykonane na bazie profili aluminiowych firmy .
Wysokiej jakości materiały oraz dokładne wykonanie zapewniają wyrobowi odpowiednią sztywność, szczelność oraz precyzyjną pracę mechanizmów.
Produkowane przez CENTRUM KLIMA przepustnice są wykonane:
profile obudowy - aluminiowe
profile pióra - aluminiowe
kółka napędowe zębate, zewnętrzne, z tworzywa sztucznego PA
uszczelki gumowe
Przepustnica może być wykonana w wariantach:
napęd ręczny R
napęd pod siłownik E
PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o.o. wykonuje przepustnice w czasie do 1 tygodnia od dnia zamówienia.

WAŻNE INFORMACJE:
Maksymalna szerokość przepustnicy Bmax = 3000 mm
Minimalna wysokość przepustnicy Hmin = 210 mm
Jeżeli szerokość B ≥ 1500 mm, przepustnica wykonywana jest jako dzielona
Z uwagi na ograniczenia transportowe, jeden z wymiarów B lub H musi być mniejszy niż 2000 mm
Maksymalna wysokość przepustnicy przy jednym mechanizmie ręcznym lub siłowniku H = 1612 mm
Maksymalna wysokość przepustnicy przy zastosowaniu dwóch mechanizmów ręcznych lub dwóch siłowników H = 2516 mm


Producenci mogą zaopatrzyć się w firmie CENTRUM KLIMA w komponenty do produkcji przepustnic wielopłaszczyznowych. Do wyprodukowania przepustnicy są potrzebne elementy:
• Profil - góra przepustnicy PS 110
• Uszczelka pióra przepustnicy 6A12T
• Profil - pióro przepustnicy PS 100
• Podkładka przepustnicy S 06
• Koło zębate + komplet osi CPS 93
• Profil boku przepustnicy PS 120
• Trzpień przepustnicy P 120 AXX
• Mechanizm przepustnicy MPS 93
w zależności od wariantu:
• Profil siłownik przepustnicy PS 80
• Profil środek przepustnicy PS 130
Więcej informacji: przepustnice (plik pdf)