Przepustnice wielopłaszczyznowe stanowią często ważny element instalacji kanałowej - umożliwiając jej sterowanie oraz regualcję, jak również istotny składnik wielu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - zabezpieczając je przed ewentualnym uszkodzeniem.

Konstrukacja przepustnic wielopłaszczyznowych oparta jest na bazie sztywnych profili aluminiowych. Napęd stanowi trwały mechaniz z kół zębatych odseparowanych od strumienia powietrza. Natomiast pióra są wyposażone w odpowiednio ukształtowaną uszczelkę gumową, która przy zamykaniu przepustnicy przylega szczelnie do wyżłobienia pióra sąsiadującego. Należy zwrócić uwagę, że w określonych przypadkach przepustnice mogą być wykonane do napędu ręcznego lub pod siłownik. Firma PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o.o., producent i importer elementów instalacji powietrznych, proponuje przepustnice wielopłaszczyznowe wykonane na bazie profili aluminiowych firmy AROSIO Wysokiej jakości materiały oraz dokładne wykonanie zapewniają wyrobowi odpowiednią sztywność, szczelność oraz precyzyjną pracę mechanizmów. Produkowane przez CENTRUM KLIMA przepustnice są wykonane: - profile obudowy -aluminiowe
- profile pióra - aluminiowe
- kółka napędowe zębate, zewnętrzne, z tworzywa sztucznego PA
- uszczelki gumowe
Przepustnica może być wykonana w wariantach: - napęd ręczny R
- napęd pod siłownik E
PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o.o. wykonuje przepustnice w czasie do 1 tygodnia od dnia zamówienia.
WAŻNE INFORMACJE: - Maksymalna szerokość przepustnicy Bmax = 3000 mm
- Minimalna wysokość przepustnicy Hmin = 210 mm
- Jeżeli szerokość B >= 1500 mm, przepustnica wykonywana jest jako dzielona
- Z uwagi na ograniczenia transportowe, jeden z wymiarów B lub H musi być mniejszy niż 2000 mm
- Maksymalna wysokość przepustnicy przy jednym mechanizmie ręcznym lub siłowniku H = 1612 mm
- Maksymalna wysokość przepustnicy przy zastosowaniu dwóch mechanizmów ręcznych lub dwóch siłowników H = 2516 mm
Producenci mogą zaopatrzyć się w firmie CENTRUM KLIMA w komponenty do produkcji przepustnic wielopłaszczyznowych. Do wyprodukowania przepustnicy są potrzebne elementy:
- Profil - góra przepustnicy PS 110
- Uszczelka pióra przepustnicy 6A12T
- Profil - pióro przepustnicy PS 100
- Podkładka przepustnicy S 06
- Koło zębate + komplet osi CPS 93
- Profil boku przepustnicy PS 120
- Trzpień przepustnicy P 120 AXX
- Mechanizm przepustnicy MPS 93
w zależności od wariantu: - Profil siłownik przepustnicy PS 80
- Profil środek przepustnicy PS 130
Więcej informacji: www.centrum-klima.com.pl