Konstrukcja pióra nowej przepustnicy produkowanej przez firmę Smay została tak opracowana, by zapewnić mu odpowiednio dużą sztywność, a także by można go było "uzbroić" w igielitowe uszczelki, dzięki którym po zamknięciu przepustnicy niemożliwy jest przepływ powietrza pomiędzy piórami. Dodatkowo, na końcach piór zamontowane zostały wkładki doszczelniające, zakończone specjalnymi uszczelkami ślizgowymi, zwiększającymi szczelność całej przepustnicy. Pióra, zamontowane w specjalnych labiryntowych łożyskach ślizgowych, osadzone są w obudowie przepustnicy. Napęd piór odbywa się za pomocą układu dźwigni i cięgien.Przepustnice wielopłaszczyznowe PWIIS stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych. Mogą być montowane w centrali klimatyzacyjnej lub w ścianie.
Konstrukcja przepustnicy zapewnia szczelność w zakresie 4 klasy wg EN-1751:2002.
Obudowa przepustnicy PWIIS wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, a pióra z profilu aluminiowego. Na końcach piór zamontowane są specjalne wkładki z uszczelką ślizgową. Pióra łożyskowane są za pomocą łożysk kulowych zamontowanych w obudowie przepustnicy.
Specjalne wkładki uszczelniające zamontowane na końcach piór zapewniają wysoką szczelność. Przepustnica może pracować w bardzo trudnych warunkach otoczenia (pyły, wilgoć) dzięki wyeliminowaniu z konstrukcji układu napędowego opartego na kołach zębatych z tworzywa sztucznego i zastąpienie go stalowymi dźwigiami. Napęd poszczególnych piór realizowany jest za pomocą układu dźwigni i cięgien, w układzie przeciwbieżnym (PWIISp) lub współbieżnym (PWIISw).
Producent zapewnia, że możliwe jest wykonanie każdego wymiaru przepustnicy, przy czym powyżej rozmiaru 1400x1400 mm dla zapewnienia odpowiedniej sztywności wykonuje się przepustnice jako dzielone lub złożone z mniejszych przepustnic.
Przepustnica PW IIS posiada Atest Higieniczny HK/P/0888/01/2002.
Z nowości konstrukcyjnych firmy Smay wymienić można też przepustnicę typ PWS, prostokątne regulatory przepływu VAV oraz przeciwpożarowe klapy odcinające typ KPO120-S i KPO120-E.
Przepustnice typ PWIISp oraz PWIISw:
>>szczegóły