PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE DLA PRAKTYKÓW

"Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków" Poradnik inżyniera, projektanta i inspektora nadzoru budowlanego
Autorzy: Izabella Bęcławska, Rafał Kosmalski, Ryszard Cymerman, Krzysztof Kotarba, Adam Nalepka, Urszula Słowik, Małgorzata Zięba
Wydawca: Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Format: A5
Liczba stron: ok. 2700
Forma: 3 segregatory z wymiennymi kartkami
ISBN: 83-910914-5-7
Cena: 399,00 zł + koszty wysyłki
Cena aktualizacji: 0,50 zł / str. A5

TEMATYKA
Publikacja jest praktycznym zestawieniem aktualnie obowiązującego wykazu Polskich Norm oraz jednolitych tekstów aktów prawnych wraz z obszernym komentarzem przygotowanym przez ekspertów z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Jej zawartość stanowi znowelizowana Ustawa prawo budowlane oraz Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym po zmianach wynikających z reformy administracyjnej kraju.
Poza tym oferujemy wyczerpujące informacje dotyczące:
· warunków technicznych jakim powinny odpowiadać wszelkiego rodzaju budowle
· przepisów PPOŻ i BHP przy robotach budowlano-mantażowych
· dróg i autostrad płatnych
· baz i stacji paliw płynnych
· aprobat i kryteriów technicznych dla wyrobów budowlanych
· warunków i trybów postępowania przy rozbiórkach obiektów budowlanych.
Wraz z książką otrzymacie Państwo CD-ROM gratis wraz ze oprogramowaniem ułatwiającym szybkie wyszukiwanie danych.

Źródło: ''