W 2006 roku wchodzą w życie przepisy związane z wprowadzeniem Dyrektywy Energetycznej. Jednym z wymagań będzie obowiązek wykonywania okresowej kontroli kotłów.


Chcąc sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na wysokiej jakości analizatory gazów AERECO Wentylacja Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty urządzenia włoskiej firmy Eurotron.
Firma Eurotron została założona w 1980 roku we Włoszech. Główna siedziba mieści się w Sesto San Giovanni koło Mediolanu. W ciągu kilku lat Eurotron stała się wiodącym liderem na włoskim rynku kalibratorów, termometrów bezdotykowych oraz analizatorów spalin. W 1983 roku firma uzyskała pierwszy patent a w 1986 roku jako pierwsza we Włoszech zaprojektowała analizator gazów. Jakość produkcji została potwierdzona uzyskaniem certyfikatów ISO 9001 : 1994 oraz ISO 9001 : 2000. Firma prowadzi ciągły rozwój swoich produktów tak by sprostać coraz większym oczekiwaniom rynku.


W ofercie AERECO Wentylacja Sp. z o.o. znajdują się urządzenia przenośne z grupy UniGas (1000, 2000 oraz 3000+) oraz podręczne urządzenia kontrolno-alarmowe(Mini Sniffer) służące do monitorowania stężenia wybranych gazów.
Spośród analizatorów z grupy UniGas najbardziej zaawansowanym technicznie urządzeniem jest model 3000+.
Ten przenośny miernik umożliwia dostarczenie użytkownikowi pełnych informacji o pracy kotła. Dzięki wyposażeniu w maks. 4 czujniki gazu uzyskujemy pomiar stężenia tlenu, tlenku węgla, tlenku azotu oraz dwutlenku azotu. Dodatkowo urządzenie wylicza stężenie NOx oraz dwutlenku węgla. Ale ocena pracy kotła to nie tylko określenie stężenia różnych gazów w spalinach. UniGas 3000+ może być wyposażony w dodatkowe sondy które umożliwią odczyt oraz obliczanie takich parametrów jak temperatura i wilgotność powietrza do spalania, temperatura wody przepływającej przez kocioł, temperatura powierzchni kotła, prędkość gazu, szczelność instalacji gazowej (miernik posiada specjalny program do kontroli szczelności instalacji), nadmiar powietrza do spalania, sprawność kotła, wskaźnik zadymienia, ciśnienie w przewodzie spalinowym i w palniku oraz prąd jonizujący w czujniku kontroli płomienia. Właściwości metrologiczne analizatora podano
w tabeli nr 1.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobie wykonującej pomiar, urządzenie posiada opcję ciągłego monitorowanie stężenia tlenku węgla w powietrzu.
W ciekawy sposób został rozwiązany problem usuwania wilgoci z gazu. Opatentowany separator wilgoci umieszczono poza główną obudową miernika. Takie rozwiązanie zapewnia dwie podstawowe korzyści. Zmniejszają się wymiary analizatora oraz, co ważniejsze, chronimy wnętrze urządzenia przed szkodliwym wpływem wody. Jeśli separator byłby umieszczony wewnątrz miernika, to uszkodzenie zbiornika z wodą mogłoby zniszczyć całe urządzenie.
Praca z urządzeniami pomiarowymi nie powinna sprawiać trudności. Korzystając z mierników UniGas użytkownik nie musi nawet czytać instrukcji obsługi. Duży, czytelny wyświetlacz z opcją podświetlania i powiększania, intuicyjne menu oraz wygodne w obsłudze klawisze funkcyjne zapewniają szybką konfigurację analizatora.
Czasami zachodzi konieczność wydrukowania raportu z pomiarów bezpośrednio na miejscu. Dlatego miernik został wyposażony w drukarkę zasilaną podobnie jak sam miernik bateriami Ni-MH z możliwością doładowania. Eurotron zdecydował się na umieszczenie drukarki igłowej. Wydruk jest czytelniejszy i znacznie bardziej trwały niż w urządzeniach wykorzystujących papier termiczny. Producent umożliwił również wydruk na drukarce bezprzewodowej. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu analizatora w port do komunikacji w podczerwieni.
UniGas 3000+ nie umożliwia jedynie odczyt wartości aktualnie mierzonej ale dzięki wyposażeniu w pamięć wewnętrzną zapewnia zapis do 250 pełnych analiz kotłów pogrupowanych według urządzeń. Prócz samego miernika producent oferuje oprogramowanie pomocne w analizie i opracowywaniu danych pomiarowych. Oprogramowanie DBGas 2000 jest kompatybilne ze środowiskiem Windows®. W samym programie możemy umieścić więcej danych dotyczących badanych urządzeń, klientów. Program umożliwia wizualizację w postaci tabel i wykresów a także eksport do pliku tekstowego z którym można pracować w środowisku Excel®. Dwukierunkowy port cyfrowy w który wyposażony jest miernik pozwala na przesyłanie danych bezpośrednio do komputera ale również z programu do pamięci analizatora. Opcja ta może być pomocna np. przy analizach porównawczych pracy kotła prowadzonych w dłuższych odstępach czasu.
Dla zwolenników komputerów producent przewidział możliwość konfiguracji miernika również przy pomocy komputera z wykorzystaniem odpowiedniego programu.
Bardzo często o zakupie urządzenia nie decyduje wyłącznie jego cena ale również możliwość późniejszej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware). UniGas 3000+ został wyposażony w pamięć typu flash. Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób dokonywać aktualizacji oprogramowania.
UniGas 3000+ jest nowoczesnym urządzeniem wielofunkcyjnym pomocnym w pracy dla wszystkich zajmujących się kontrolą i eksploatacją kotłów. Prosta obsługa i wysoka jakość wykonania zapewniają wykonanie szybkich i dokładnych pomiarów.
mgr inż. Marcin Gasiński
doradca techniczny
aereco wentylacja sp. z o.o.