28 kwietnia w Gdańsku będzie miał miejsce kolejny wykład z tematyki chłodniczej.
Podczas XLII seminarium omówiony zostanie temat przemysłowych sprężarkek śrubowych i tłokowych do instalacji chłodniczych na dwutlenek węgla (R744).
Seminarium to będzie kolejnym z długoletniego cyklu "CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA XXI wieku", organizowanego przez dra inż. Zenona Boncę, wybitnego pracownika naukowego Politechniki Gdańskiej.
W dniu 28 kwietnia 2009 roku w sali 10 Katedry Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12) o godzinie 09:30 wykład o temacie Przemysłowe sprężarki śrubowe i tłokowe dla dwutlenku węgla (R 744) w instalacjach chłodniczych przedstawi mgr inż. Marek Mierzwiński, reprezentujący firmę GEA GRASSO. W programie spotkania przewidziano omówienie:
• budowy i charakterystyk zewnętrznych przemysłowych sprężarek tłokowych i śrubowych dla CO2;
• przykładów zastosowań w przemysłowych instalacjach chłodniczych w Polsce;
• oceny technicznej, energetycznej i ekonomicznej wykorzystania dwutlenku węgla, jako czynnika chłodniczego w instalacjach przemysłowych w porównaniu np. do amoniaku.
Przewidywane zakończenie spotkania około godziny 11:30.
Wstęp wolny, nie wymaga rejestracji. Zapraszamy!

>>strona internetowa Katedry Techniki Cieplnej WM PGda