Polski rynek sterowania HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) dynamicznie rośnie i niezbędne jest dopasowanie systemu do potrzeb aplikacji.


Schneider Electric stale unowocześnia rozwiązania oparte o przemienniki częstotliwości Altivar 21.
W układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych związanych z systemami inteligentnego zarządzania budynkami BMS i sieciami komunikacji pomiędzy stacjami niezbędnym jest zapewnienie wysokiej efektywności przy obniżonych kosztach.


Nowy Altivar 21
Nowa generacja przemienników Altivar 21 została wyposażona w funkcje inteligentnego sterowania silnikiem i dzięki temu jest specjalnie dedykowana do aplikacji pompowych i wentylatorowych oraz do systemów wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji wewnątrz budynków do nadzoru warunków klimatycznych.
Kompaktowy Altivar 21 występuje w wersji wykonania IP23 i IP54 dedykowany do napędu 3-fazowych silników asynchronicznych o mocach do 75 kW w aplikacjach zmiennomomentowych HVAC - nawiew ogrzanego powietrza, wentylacja oraz klimatyzacja. Wersja z klasą ochrony IP54 i parametrach wyjściowych do 75 kW / 64 A może pracować bardzo blisko silnika bez konieczności instalowania w szafach i używania długich kabli.
Korzyści wynikające z zastosowania napędu w systemach zarządzania budynkiem to przede wszystkim oszczędność energii, uproszczenie instalacji hydraulicznych w wyniku eliminacji zaworów oraz dławnic przepływu, redukcja poziomu hałasu pracy oraz duża elastyczność integracji z różnymi producentami urządzeń oraz systemów HVAC.
Altivar 21 zapewnia spełnienie surowych wymagań kompatybilności elektromagnetycznej oraz znaczną redukcję harmonicznych prądu. Zintegrowane filtry EMC klasy A lub B (zgodnie z IEC/EN 61800-3 środowisko 1 oraz 2, kategorie C1, C2, C3, w zależności od wykonania) to oszczędność kosztów oraz miejsca instalacyjnego. Technologia zredukowanej pojemności w obwodzie pośredniczącym prądu stałego zapewnia większą redukcję współczynnika THDI (całkowite odkształcenie wywołane harmonicznymi prądu) do poziomu 35%, w porównaniu ze środkami tradycyjnymi w postaci dławików sieciowych lub dławików w obwodzie prądu stałego – 48% (zgodnie z IEC 61000-3-12).
Protokoły komunikacyjne LonWorks, BACnet, METASYSN2, APOGEE FLN (opcjonalne karty) umożliwiają aplikację przemiennika w różnorodnych systemach zarządzania inteligentnym budynkiem BMS.
Funkcje dedykowane do aplikacji pompowo-wentylatorowych, które oferuje przemiennik Altivar 21 to przede wszystkim:
• algorytm oszczędności energii (optymalizacja poboru prądu magnesującego obwód magnetyczny silnika), charakterystyka kwadratowa U/f
• wyłapywanie wirującego obciążenia z detekcją prędkości (przerwa w zasilaniu silnika)
• adaptacja ograniczenia prądowego w zależności od obrotów silnika (aplikacje wentylatorowe)
• ograniczenie poziomu hałasu (zgodnie z dyrektywą 86-188/EEC) aplikacji oraz omijanie częstotliwości rezonansowych (nastawa częstotliwości przełączania w czasie pracy do 16 kHz)
• regulator PID z predefiniowanymi sygnałami zadającymi oraz trybem Aut/Man (automatyczny/ręczny)
• miernik parametrów elektrycznych oraz czasu pracy
• przełączanie kanałów zadawania oraz sterowania
• funkcja "uśpienia" oraz "powrotu"
• automatyczna adaptacja ramp przyspieszania/zwalniania
• przełączanie ramp czasowych
• kalibracja oraz ograniczenie sygnałów zadających
• przełączanie między 2 silnikami o różnych parametrach.
Przemiennik Altivar 21 zapewnia kompletną ochronę aplikacji:
• zabezpieczenie cieplne silnika oraz napędu
• zarządzanie sondami PTC
• zabezpieczenie przed przeciążeniami oraz stanami nadprądowymi podczas pracy ciągłej
• omijanie częstotliwości rezonansowych
• zabezpieczenie przed przeciążeniami oraz niedociążeniami instalacji
• zarządzanie stanami awaryjnymi
• system konfigurowalnych alarmów
• funkcja wymuszonego działania ze skonfigurowanym kierunkiem oraz prędkością z dezaktywacją zabezpieczeń.
Możliwa jest szybka konfiguracja napędu za pomocą menu "Quick Setup", w którym dostępny jest zestaw 10 najważniejszych nastaw w celu poprawnego działania urządzenia w aplikacji (czasy przyspieszania i zwalniania, parametry silnika itd.). Przemiennik zapewnia także bezpośredni dostęp do informacji typu:
- 5 ostatnio modyfikowanych parametrów
- lista parametrów o nastawach różnych od fabrycznej
- kopia zapasowa konfiguracji użytkownika
- historia 4 ostatnich stanów awaryjnych z wartościami parametrów w chwili wyzwolenia
- mapa stanów wejść/wyjść
- stan alarmów.
Dialog z użytkownikiem odbywa się bezpośrednio za pomocą wyświetlacza 7-segmentowego, zdalnego dedykowanego terminala operatorskiego, przycisków funkcyjnych, dedykowanego oprogramowania PC Soft dla PC oraz pośrednio z wykorzystaniem zintegrowanego łącza komunikacyjnego Modbus.
Przemiennik może pracować w temperaturze otoczenia do 40°C bez zmiany parametrów znamionowych (instalacja bez odstępów bocznych po zdjęciu osłony górnej). W ofercie dostępne są wykonania dedykowane do pracy w środowiskach aktywnych chemicznie (zgodnie z IEC60721-3-3 klasa 3C2). Napęd jest także przeznaczony do napędu silników synchronicznych z wykorzystaniem algorytmu sterowania wektorem pola (wektor prądu) w otwartej pętli sterowania.
Przemiennik Altivar 21 został zaprojektowany, aby spełniać wiele norm oraz dopuszczeń międzynarodowych: IEC/EN61800-5-1, IEC/EN61800-2, IEC/EN61800-3, IEC/EN 60529, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM 117, GOST, dyrektywa maszynowa - 73/23/EEC oraz 93/68/EEC, dyrektywa EMC - 89/336/EEC, a także dyrektywy dotyczące ochrony środowiska – RoHS, WEEE.
Źródło: Schneider Electric