Tabela do przeliczania jednostek mocy: W, kpm/s, kcal/h, PS, hp, BTU/s, ft lb/s.

Dane Szukane
W kpm/s kcal/h PS hp BTU/s ft-lb/s
W 1,02.10-1 8,60.10-1 1,36.10-3 1,34.10-3 9,48.10-4 7,38.10-1
kpm/s 9,81 8,42 1,33.10-2 1,31.10-2 9,30.10-3 7,23
kcal/h 1,16 1,18.10-1 1,58.10-3 1,56.10-3 1,10.10-3 8,58.10-1
PS 7,36.10² 7,50.10 6,34.10 9,86.10-1 6,98.10-1 5,43.10²
hp 7,46.10² 7,60.10 6,40.10 1,014 7,07.10-1 5,50.10²
BTU/s 1,05.10² 1,08.10² 9,07.10² 1,44 1,415 7,79.10²
ft-lb/s 1,36 1,38.10-1 1,17 1,84.10-3 1,82.10-3 1,28.10-3