Tabela służąca do przeliczania jednostek ciśnienia: Pa, at, atm, mmH2O, Torr, bar, lb/sqin

Dane Szukane
Pa at kp/² mmH2O atm (fiz.) Torr mmHg bar lb/sqin
Pa 1,02.10-5 1,02.10-1 9,87.10-6 7,5.10-3 10-5 1,45.10-4
at 9,81.104 104 9,68.10-1 7,36.10² 9,81.10-1 1,42.10
mmH2O 9,81 10-4 9,68.10-5 7,36.10-2 9,81.10-5 1,42.10-3
atm 1,01.105 1,033 1,03.104 7,6.10² 1,013 1,47.10
mmHg 1,33.10² 1,36.10-3 1,36.10 1,32.10-3 1,33.10-3 1,93.10-2
bar 105 1,02 1,02.104 9,87.10-1 7,5.10² 1,45.10
lb/sqin 6,90.10² 7,03.10-2 7,03.10² 6,81.10-2 5,17.10 6,90.10-2