Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła - jest dwumiesięcznikiem wydawanym nieprzerwanie od 1991 roku.

Przegląd Dokumentacyjny - najnowszy numer 5/2011
Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła ma charakter informacyjny, w którym co dwa miesiące wydawca - Ośrodek Informacji Naukowo Technicznej COCH - przedstawia adnotacje i analizy dokumentacyjne artykułów ukazujących się w czołowych pismach chłodniczych w kraju oraz na świecie.
Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła
W najnowszym numerze znajduje się dokumentacja artykułów z następujących czasopism:

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
KI Kälte Luft und Kältetechnik
Chłodnictwo
Chłodnictwo i Klimatyzacja
IEA Heat Pump Centre Newsletter
Die Kälte+Klimatechnik
Revue Générale du Froid
Rynek Instalacyjny
i innych.

>>zamówienie prenumeraty PD

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa