dwumiesięcznik

Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła
Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła - jest dwumiesięcznikiem wydawanym nieprzerwanie od 1991 roku.
Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła ma charakter informacyjny, w którym co dwa miesiące wydawca - Ośrodek Informacji Naukowo Technicznej COCH - przedstawia adnotacje i analizy dokumentacyjne artykułów ukazujących się w czołowych pismach chłodniczych w kraju i na świecie.
Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła

Tematyka Przeglądu pokrywa się z zakresem działalności badawczej Ośrodka Informacji Naukowo Technicznej COCH i obejmuje wszystkie dziedziny związane z chłodnictwem, a w szczególności:

- Zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe
- Urządzenia chłodnicze i ich elementy
- Chłodnie i komory składowe
- Transport chłodniczy
- Technologia przechowalnictwa
- Klimatyzacja i wentylacja
- Pompy ciepła i układy odzysku energii
- Czynniki ziębnicze i smarne
- Materiały konstrukcyjne, izolacyjne i inne
- Technika pomiarowa, laboratoria
- Kriogenika i liofilizacja.

Przegląd posiada również rozbudowany dział, zawierający krótkie doniesienia o najnowszych rozwiązaniach technicznych w chłodnictwie oraz o ciekawych zastosowaniach technik innych dziedzin.

Opracowania dokumentacyjne, przedstawiane w języku polskim, pochodzą z następujących czasopism:
- ASHRAE Transactions
- International Journal of Refrigeration
- IEA Heat Pump Centre Newsletter
- Kälte und Klimatechnik
- Khołodilnaja Tekhnika
- Luft und Kältetechnik
- Revue Générale du Froid
- Revue Pratique du Froid
- Chłodnictwo
- Chłodnictwo i Klimatyzacja
- Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
- Polski Instalator
- Rynek Instalacyjny
- Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna.

Biuletyn jest archiwizowany w komputerowej bazie danych PDC w systemie mikro CDS ISIS. Na podstawie jej zasobów sporządzane są tematyczne przeglądy literatury na zadany temat.

Zamówienia na prenumeratę oraz kserokopie artykułów omawianych w Przeglądzie Dokumentacyjnym można kierować do Ośrodka Informacji Naukowo Technicznej COCH: [attach=attach1]formularz zamówienia prenumeraty PD[/attach]

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa