Polska firma debiutuje z sukcesem na rynku indyjskim.


VTS - wiodący producent w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej - wszedł na strategiczny rynek indyjski i odniósł już pierwsze sukcesy. Jako jedna z niewielu polskich firm, VTS otworzył swoje przedstawicielstwo w Indiach, co z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne jest bardzo utrudnione dla przedsiębiorstw wywodzących się z Europy.
Powołana przez firmę spółka, VTS Indie, zarejestrowana została w 2007 r., a w roku bieżącym planuje prawdziwą ekspansję na tamtejszym rynku. Regionalne biuro jest usytuowane w Bangalore, trzecim, co do wielkości mieście w Indiach, gdzie zlokalizowane są oddziały takich koncernów jak: IBM, Motorola, Oracle czy Philips. W 2008 roku planowane jest otwarcie kolejnych placówek VTS w Indiach - w Delhi, Bombaju i Kalkucie.
Mimo krótkiej historii na rynku indyjskim, VTS zdobył już uznanie lokalnych firm. Został m.in. dostawcą firmy Biocon, jednego z największych na świecie producentów insuliny, który wybrał firmę ze względu na wysoką jakość oraz niezawodność central VENTUS, a także ekonomiczną eksploatację. Wkrótce VTS wyposaży centrum badawczo-rozwojowe firmy Biocon, powstające w Bangalore, w którym znajdzie się ponad 500 nowoczesnych central VENTUS. Firma nawiązała również współpracę handlową z jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w Bangalore - Le Meridian Hotel.
Wejście na rynek indyjski to kolejny krok zgodny ze strategią rozwoju VTS na świecie. Julian Ryszkowski, dyrektor VTS Indie, ocenia perspektywy rozwoju na tamtejszym rynku bardzo optymistycznie: – To rynek oferujący zagranicznym inwestorom potężne możliwości ekspansji, gdyż jego szacowana wielkość wynosi 250 mln euro. Nasze tegoroczne plany zakładają zdobycie znaczącego udziału w rynku. O naszej przewadze decyduje fakt, że zaspakajamy potrzeby rynku na wysokiej klasy produkty, które spełniają najbardziej surowe normy ekologiczne. Ponadto zastosowane przez naszą firmę komponenty oraz nowoczesne rozwiązania, w tym odzysk ciepła, są szczególnie doceniane przez naszych klientów.
Indie należą do kluczowych rynków w globalnej strategii firmy VTS, która jest już obecna m.in. w Europie Wschodniej, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji Wschodniej. Biuro w Indiach stanowi dla VTS przyczółek w Azji Południowej, a z czasem firma zamierza eksplorować rynki sąsiadujących z Indiami państw, jak Bangladesz czy Pakistan.
VTS Indie prowadzi obecnie rekrutację zespołu do biura w Bangalore. - Ludzie w Indiach są bardzo pracowici i - odpowiednio motywowani - osiągają doskonałe wyniki – mówi Julian Ryszkowski. Kluczem do sukcesu jest praca zespołowa, w zarządzaniu ludźmi należy zwracać uwagę na kulturowe aspekty i poczucie godności pracowników.
Po podpisanych kontraktach z Bioconem i Le Meridian, VTS nawiązuje kolejne kontakty handlowe z partnerami z branży farmaceutycznej, hotelowej oraz IT. - Specyfiką Azji jest nawiązywanie długoletniej współpracy Klientów z dostawcami i wierzymy, że jesteśmy na najlepszej drodze do zbudowania właśnie takich relacji - mówi Julian Ryszkowski.Informacja o firmie VTS

Założony w 1989 roku w Polsce, VTS jest wiodącym producentem w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, firma tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania dla dowolnych obiektów przemysłowych, placówek handlowych i hoteli, bez względu na ich szerokość geograficzną czy strefę klimatyczną. Obecny na czterech kontynentach, VTS zatrudnia pracowników w 54 oddziałach na terenie 19 państw na całym świecie.