W związku z reorganizacją Przedstawicielstw Regionalnych KLIMOR zmieniły się ich numery telefonów, o czym informujemy poniżej.

Aktualne adresy i numery telefonów do Przedstawicielstw Regionalnych KLIMOR to:
Białystok
tel. (085) 868-23-11, fax (085) 651-01-69, 0 502 346 025; biuro@domeco.com.pl
Katowice
tel./fax (032) 209-57-00, 258-36-76, 0 601 888 603; klimor@klimorslask.pl
Lublin
tel./fax (081) 526-10-24, 0 501 536 646; lublin@klimor.pl
Łódź
tel./fax (042) 683-20-02, 0 502 742 349; lodz@klimor.pl
Rzeszów
tel./fax (014) 677-80-89, 0 606 118 160; rzeszow@klimor.pl
Szczecin
tel./fax (091) 463-50-35, 0 504 255 985; szczecin@klimor.pl
Warszawa
tel. (022) 662-73-93, 817-58-13 do 15, 662-23-18, fax (022) 667-73-86; climatic@climatic.pl
Z dniem 01.10.2002 r. otwarte zostało Przedstawicielstwo Techniczno-Handlowe we Wrocławiu:
Wrocław
tel./fax (071) 333-49-04, 0 602 776 092; wroclaw@klimor.pl
Przedstawiciele Regionalni KLIMORu zajmują się rozpoznaniem rynku lokalnego, doradztwem
technicznym, ofertowaniem zapytań handlowych, a także rozmowami z projektantami
instalacji wentylacyjnych, inwestorami, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami instalacji wentylacyjnych.
Firma KLIMOR istnieje już od ponad 30 lat. Firma posiada certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO 9001. W zakres produkcji KLIMOR wchodzą m.in.:
• centrale klimatyzacyjne, ogrzewcze i wentylacyjne o wydajnościach 500 - 140.000 m3/h
• zespoły nawiewno-wyciągowe z odzyskiem ciepła w zakresie 2000 - 60000 m3/h
• centrale z modułem grzewczym z palnikiem gazowym lub olejowym
• centrale klimatyzacyjne z pompą ciepła
• urządzenia i elementy kanałowe
• aparaty grzewcze
• nagrzewnice i chłodnice Cu-Al
• systemy rozprowadzania powietrza typu SPIRO
• tłumiki
• elementy nawiewne i wyciągoweKLIMOR Sp. z o.o.
Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych

81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8
tel. (0prefiks58) 622 30 81, 622 93 33, 622 36 21
fax (0prefiks58) 622 35 87, 622 36 21, 622 20 61
e-mail: klimor@klimor.com.pl
internet: www.klimor.com.pl