AIRECO, wyłączny dystrybutor w Polsce urządzeń klimatyzacyjnych Mitsubishi Electric, podjęło decyzję o zmianie nazwy Spółki. Z dniem 22 października br. firma przyjęła nową nazwę: ZYMETRIC


Aireco, wyłączny dystrybutor w Polsce urządzeń klimatyzacyjnych Mitsubishi Electric, podjęło decyzję o zmianie nazwy Spółki. Z dniem 22 października br. firma przyjęła nową nazwę:

ZYMETRIC Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
tel.: +48 22 814 06 85
fax: +48 22 614 13 98
NIP: 524-25-99-836
Podjęcie decyzji o zmianie nazwy firmy nastąpiło z kilku powodów. Przede wszystkim dotychczasowa nazwa nie oddawała w pełni charakteru strategii firmy. Nowa nazwa ma podkreślać ścisłą współpracę z Partnerami handlowymi. „Chcemy, żeby firma była postrzegana jako zaufane wsparcie handlowe, techniczne, merytoryczne i strategiczne dla wszystkich współpracujących z firmą Partnerów.” - powiedział Dariusz Jereczek, Prezes Zarządu ZYMETRIC.
Ponadto symetria, która jest genezą powstania nazwy ma podkreślać podejście do współpracy z Partnerami. Dwa główne elementy strategii: rozwój i wsparcie, mają symetrycznie współdziałać, umacniając pozycję firmy, a tym samym jej Partnerów. Jednocześnie nazwa ma odzwierciedlać bardzo silną więź z Mitsubishi Electric, na bazie której firma stale rozwija profesjonalną i skuteczną sieć sprzedaży urządzeń klimatyzacyjnych w Polsce.
Wraz ze zmianą nazwy, Spółka wprowadziła logo, które ma zaakcentować tę zmianę.

Nazwa firmy w formie graficznej jest jednocześnie nowym logo, w którym czerwony kwadrat jest symbolem Partnerów, którzy są zawsze w centrum uwagi Zymetric. Slogan „klimat partnerstwa”, będący częścią logo jest esencją filozofii firmy.
Działania związane ze zmianą nazwy znalazły odzwierciedlenie w postaci uruchomienia nowego, nowoczesnego magazynu, a także nowego serwisu internetowego www.zymetric.pl dostępnego od 3 listopada br.