Dobiegła końca XII edycja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jest to realizowane na skalę ogólnopolską wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające miedzy innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.
Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej
rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach
przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a
także władzą lokalna i państwową. Idea programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce
do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej
organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną
oraz dbałości o środowisko naturalne.
Do tegorocznej, XII edycji programu zgłosiły sie 682 firmy z całej Polski, spośród
których 647 przeszło dwustopniowa weryfikacje i spełniając wymagania
regulaminowe, decyzja Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2009
.
Spośród nagrodzonych firm Złote Certyfikaty1 otrzymały – 103 przedsiębiorstwa, Złote Statuetki³ - 61 przedsiębiorstw, Brązowe Laury³ - 68 przedsiębiorstw, Srebrne Laury4 - 41
firm, Złote Laury5 – 44 firmy a Platynowe Laury6 – 31 firm. W tym roku po raz trzeci przyznano Platynowa Statuetkę – otrzymało ją 27 firm, uczestniczących w programie niemal od samego początku.
Ponadto, 15 firm, które zdaniem Kapituły, na tle laureatów bieżącej edycji wyróżniły się
szczególnymi działaniami, otrzymało Nagrodę Specjalną – Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair
Play” 2009
.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest inicjatywą, stworzoną dla firm, które hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Firmy, uzyskując certyfikat rzetelności wzmacniają swój wizerunek i prestiż. „Przedsiębiorstwa Fair Play” są szeroko promowane przez organizatorów
w mediach oraz w trakcie spotkań i konferencji gospodarczych.
Do dwunastu dotychczas przeprowadzonych edycji przystąpiło 2061 firm, którym
przyznanych zostało łącznie 6135 certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Dotychczasowi laureaci programu to wyjątkowe firmy z terenu całej Polski, rozwijające się
oraz dbające o prestiż i korzystny wizerunek firmy. „Przedsiębiorstwa Fair Play” dotrzymują
podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż przeciętne
ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Miejsce w
elitarnej grupie „Przedsiębiorstw Fair Play” daje możliwość nawiązania nowych
korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów,
jak i klientów. „Przedsiębiorstwa Fair Play” udowadniają, że również w biznesie
istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.
Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów,
lecz również dla kontrahentów zagranicznych. Jest jasnym przesłaniem, deklaracją
stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności
gospodarczej.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowany jest przez „Instytut Badan nad
Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie
Gospodarczej.
Zobacz: Pełną informację prasową z 04.12.2009 r.

1 Złote Certyfikaty przyznawane są firmom, które przez 3 kolejne lata uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”
³ Złote Statuetki przyznawane są firmom, które przez 5 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”
³ Brazowe Laury przyznawane są firmom, które przez 6 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”
4 Srebrne Laury przyznawane są firmom, które przez 7 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”
5 Złote Laury przyznawane są firmom, które przez 8 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”
6Platynowe Laury przyznawane f są firmom, które przez 9 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”