Dzisiaj, 8 grudnia 2006 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się uroczysta Gala IX edycji programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.Wszyscy Laureaci kierujący się w swojej działalności zasadami fair play, tj. etycznego i uczciwego postępowania w biznesie, zostaną podczas gali uhonorowani tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006. Uczestnicy programu ubiegający się o przyznanie certyfikatu musieli udowodnić, że w swoich działaniach kierują się rzetelnością, uczciwością oraz lojalnością, potrafią usatysfakcjonować klientów, a także wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec dostawców i skarbu państwa. Przedsiębiorstwa, którym przyznany został tytuł „Przedsiębiorstw Fair Play” 2006, to firmy, w których pracownicy tworzą zespoły ludzi zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy, menadżerowie uważają za coś zupełnie naturalnego dzielenie się dorobkiem swych firm z innymi, a wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne, niż powszechnie znane granice. Szczerze gratulujemy firmie SEZUP CLIMA Sp. z o.o. z Piły, która po raz 9 uzyskała tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play", a tym samym Platynowy Laur. Do wyniku tego dąży, posiadając 8 statuetek "Fair Play" PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE Sp. z o.o. z Gliwic, która w tym roku uzyskała Złoty Laur. Natomiast Brązowy Laur, otrzymała firma EKOBUD Sp. z o.o. z Zielonej Góry. A oto pozostałe firmy z branży, które mogą poszczycić się możliwością używania logo "PFP" wg województw: • województwo dolnośląskie PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Jelenia Góra Złoty Certyfikat • województwo kujawsko-pomorskie APEX-ELZAR Sp. z o.o., Włocławek ELEKTROCIEPŁOWNIE KUJAWSKIE Sp. z o.o., Inowrocław KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o., Bydgoszcz Złoty Certyfikat • województwo lubuskie ELEKTROCIEPŁOWNIA „GORZÓW” S.A., Gorzów Wielkopolski Złota Statuetka ROTH POLSKA Sp. z o.o., Zielona Góra Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Słubice • województwo łódzkie MAKOWSCY S.J. ZAKŁAD TERMOTECHNICZNY „ELCAL-BIAŁA RAWSKA”, Biała Rawska Złota Statuetka • województwo małopolskie PRZEDSIĘBIORSTWO DEWELOPERSKIE BRYKSY Spółka z o.o., Kraków Przedsiębiorstwo Instalacyjne „SAN-BUD” Sp. z o.o., Kraków • województwo mazowieckie GRAST & MTB Sp. z o.o., Warszawa Złoty Certyfikat PANINSTAL, Warszawa Złoty Certyfikat • województwo podkarpackie GEO-EKO wentylacja, klimatyzacja, oczyszczanie powietrza, Sanok Złoty Certyfikat KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH ORGANIZACJA ODZYSKU S.A., Jedlicze Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Dębica NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz, Krosno SPIROFLEX Sp. z o.o., Mielec Zakłady Produkcyjno-Usługowe INSTAL-REM Sp. z o.o., Rzeszów Złota Statuetka • województwo podlaskie BARTOSZ Sp.J., Białystok MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A., Bielsk Podlaski • województwo pomorskie ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A., Gdańsk Złoty Certyfikat FLOWAIR GROUP, Gdynia • województwo śląskie Chłodnie Kominowe-Uniserv S.A., Katowice Złota Statuetka Dospel Plastics, Częstochowa PROFIL Instalacje Przemysłowe, Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „THERMA” Sp. z o.o., Bielsko-Biała Złoty Certyfikat TERMOPIAN, Czechowice-Dziedzice Złoty Certyfikat Zespół Ciepłowni Przemysłowych „CARBO-ENERGIA” Sp. z o.o., Ruda Śląska • województwo wielkopolskie INSTAL - KONIN Ireneusz Krygier, Konin Złoty Certyfikat Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-KONIN Sp. z o.o., Konin Złota Statuetka OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A., Ostrów Wielkopolski PIECOBIOGAZ Sp. z o.o., Poznań Złota Statuetka PPHU KOTŁOSTAL I s.c. Zakład Produkcji Kotłów c.o., Korzkwy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Jarocin SINTUR Sp. z o.o., Turek Złoty Certyfikat Program organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" skierowany jest do firm, które: – są nieprzeciętne, – w swej działalności kierują się uczciwością, rzetelnością i lojalnością, – potrafią usatysfakcjonować klientów, – wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec dostawców, oraz w których: – pracownicy to zespoły ludzi zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy, – menadżerowie uważają za coś zupełnie naturalnego dzielenie się dorobkiem swych firm z innymi, – społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne granice. W ciągu ośmiu dotychczas przeprowadzonych edycji przyznanych zostało 3363 certyfikatów "Przedsiębiorstwo Fair Play". Miejsce w elitarnej grupie "Przedsiębiorstw Fair Play" świadczy o tym, że współpraca z firmą o tym tytule obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ została zweryfikowana przez organizatorów programu. Tytuł "Fair Play"” wzbudza zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. Przedsiębiorstwa "Fair Play" udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki. Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. "Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach" złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. W efekcie prac Instytutu w latach 1997-1999 powstało opracowanie pt. "Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu" zawierające m.in. studia przypadków ilustrujące trudne z etycznego punktu widzenia sytuacje, z jakimi spotykają się w trakcie swojej pracy przedsiębiorcy, został opracowany kodeks etyki oraz powstał program "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do MSP, od drugiej edycji zrealizowanej w 1999 r. program "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących. Firmy – laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego. Cele programu to: • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi; • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych; • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą; • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie. www.fairplay.pl Opracowanie: Redakcja