Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego informuje, że przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych do 31 stycznia 2010 r.

Przedłużenie terminu składania wniosków do Konkursu
"Teraz Polska" to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych Produktów i Usług, Gmin, Produktów Lokalnych i Przedsięwzięć Innowacyjnych.


Uprawnienia Laureatów
Teraz Polska
- Laureaci mają prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny rok, po ponownej weryfikacji poziomu jakości nagrodzonej kategorii.
- Laureatom Konkursu przysługują następujące uprawnienia:
oznakowanie Polskim Godłem Promocyjnym "Teraz Polska" nagrodzonego produktu/usługi/siedziby Urzędu Gminy oraz tablic drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej Gminy;
umieszczenie, obok nazwy i logo firmy/gminy Polskiego Godła - Promocyjnego "Teraz Polska" wraz z informacją "Laureat Konkursu" we wszystkich materiałach promocyjnych oraz posługiwanie się Godłem w kampaniach reklamowych;
- udział w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami;
korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze;
korzystanie ze zniżek w określonych mediach, współpracujących z Fundacją
- promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji;
- prezentacja Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą, w których uczestniczy Fundacja;
cykliczne informowanie o nagrodzonych przedsiębiorstwach na konferencjach prasowych;
- wspieranie przez Fundację działań proeksportowych Laureatów;
- członkostwo w Klubie "Teraz Polska".

Więcej o konkursie "Teraz Polska": www.terazpolska.pl

Źródło: ''