Po okresie niepewności związanej z oczekiwaniem na decyzję w sprawie przedłużenia tak zwanych „procedur uproszczonych” – oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca, pracodawcy mogą nareszcie odetchnąć z ulgą – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uprawomocniło decyzję odnośnie możliwości dalszego wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawcy – informuje agencja zatrudnienia EastWestLink.

Przedłużenie procedur uproszczonych szansą dla firm zatrudniających obcokrajowców
Z dniem 14 grudnia w życie weszły rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz U. nr 236, poz. 1559 oraz Dz U. nr 236, poz. 1560). Dla pracodawców to znakomita wiadomość – możliwość rejestrowania oświadczeń dla obywateli państw ościennych, w tym Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Gruzji oraz Rosji oznacza nie tylko zachowanie płynności zatrudnienia w firmach, które opierają swoje zasoby ludzkie na pracownikach z tych państw, jest również szansą dla przedsiębiorstw poszukujących alternatywy dla polskich pracowników, którzy zdecydowali się na migrację zarobkową na rynki UE.

Zatrudnianie obywateli państw ościennych bez zezwolenia na wykonywanie pracy, czyli w oparciu o oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca miało do tej pory charakter pilotażowy i było możliwe na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku. Dzięki zaktualizowanym rozporządzeniom możliwe będzie powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczeń od nowego roku kalendarzowego.

- „W zeszłym roku zarejestrowano aż 189 317 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, z czego prawie 70% dotyczyło branży rolnej. Dużym zainteresowaniem rozwiązanie cieszyło się również w budownictwie (19 tys.), branży przemysłowej (6 tys.) i transporcie (3 tys.).” – mówi Andrzej Korkus, prezes EastWestLink, agencji specjalizującej się w obsłudze obcokrajowców. – „Oświadczenia stanowią dużo wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjna procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę dla obcokrajowca. Nic więc dziwnego, że decyzja Ministerstwa Pracy pozwoli wejść przedsiębiorcom w Nowy Rok bez obaw o niedostatki kadrowe wynikające z braku odpowiednich procedur pomostowych.”

Więcej informacji o nowych rozporządzeniach można znaleźć na stronach MPiPS - www.mpips.gov.pl, a także na www.ewl.com.pl.


Źródło: ''