Oferta Systemair powiększyła się o przeciwpożarowe klapy odcinające typu PK-I.

Przeciwpożarowe klapy odcinające w ofercie Systemair
Przeciwpożarowe klapy odcinające PK-I są produkowane w klasie odporności ogniowej EI60S oraz EI120S, przeznaczone do montażu w kanałach o przekroju kołowym (PK-I-R) oraz do montażu w kanałach prostokątnych (PK-I-S).
Klapy są produkowane zgodnie z najnowszymi standardami europejskimi i polskimi PN-EN-1366-2 oraz PN-EN 13501-3. Przeciwpożarowe klapy odcinające są przeznaczone do montażu pionowego oraz poziomego w przegrodach o określonej odporności ogniowej.

Obudowa klap przeciwpożarowych jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Przegroda odcinająca wykonana jest z dwóch warstw płyty wapniowo-silikatowej. Każda klapa jest wyposażona w siłownik elektryczny sterowany 24V lub 230V lub posiada napęd mechaniczny.

Funkcją tych klap jest zachowanie wymaganej odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą przechodzą przewody wentylacyjne. Klapy zapobiegają przedostawaniu się dymu, ciepła i ognia.

>>Dane techniczne PK-I-R-120


Charakterystyka
Przeciwpożarowe klapy odcinające typu PK-I są produkowane w klasie odporności ogniowej EI60S oraz EI120S. Są przeznaczone do montażu w kanałach o przekroju kołowym (PK-I-R) oraz do montażu w kanałach prostokątnych (PK-I-S). Klapy są produkowane zgodnie z najnowszymi standardami europejskimi i polskimi PN-EN-1366-2 oraz PN-EN 13501-3. Przeciwpożarowe klapy odcinające są przeznaczone do montażu pionowego oraz poziomego w przegrodach o określonej odporności ogniowej. Każda klapa jest wyposażona w siłownik elektryczny sterowany 24V lub 230V, lub posiada napęd mechaniczny.

Wykonanie
Obudowa klap przeciwpożarowych jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Przegroda odcinająca wykonana jest z dwóch warstw płyty wapniowo-silikatowej. Każda klapa jest wyposażona w siłownik elektryczny sterowany 24V lub 230V, lub posiada napęd mechaniczny.

Średnice i napędy
EI60S jest dostępna w zakresie średnic od Ø 100 mm do Ø 630 mm
EI120S jest dostępna w zakresie średnic od Ø 200 mm do Ø 1000 mm
ZV układ napędowy stanowi dźwignia ręczna ze sprężyną zwrotną
DV7-T układ napędowy stanowi siłownik elektryczny 230V
DV9-T układ napędowy stanowi siłownik elektryczny 24V

Akcesoria
Przeciwkołnierze
Płyty osłonowe
Możliwość komunikacji poprzez BKN
Możliwość komunikacji z przyrządem sterującym z sygnalizacją - BKS

Montaż
Przeciwpożarowe klapy odcinające typu PK-I są przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (nawiewnych i wyciągowych) przy przejściu przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej.Źródło: Systemair S.A.