Protokół ze spotkania Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła dotyczącego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.


Krajowe Porozumieni Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła udostepniło naszej Redakcji protokół ze spotkania "Porozumienia", które odbyło się w dniu 9 grudnia br. Dokument ten zawiera wspólne stanowisko organizacji tworzących "Porozumienie" wobec projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Z uwagi na bardzo napięty harmonogram, w niniejszym protokole "Poprozumienie" zawarło jedynie najważniejsze propozycje modyfikacji projektów ustaw. Dokumenty te zostały przesłane do Ministra Środowiska Pana Ryszarda Purskiego. "Porozumienie" zwróciło się do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o zwołanie konferencji uzgodnieniowej, na której będzie mogło przedstawić więcej szczegółowych propozycji. W opinii Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła spotkanie takie jest niezbędne jeszcze przed przekazaniem projektów ustaw do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie.
Redakcja wentylacja.com.pl dziękuje Krajowemu Porozumieniu Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła i działającemu w jego imieniu Panu Michałowi Dobrzyńskiemu za udostępnienie dokumentów do publikacji.
>>F-gazy - protokół ze spotkania 09.12.2008 Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła
>>Pismo Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła do Ministerstwa Środowiska