SANYO wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie adaptacji instalacji klimatyzacyjnych na czynnik R-22 (Sanyo Renewal).

Prosta adaptacja instalacji dzięki rozwiązaniu SANYO RENEWAL
Aktualna sytuacja w UE i Polsce

Terminy całkowitego wycofania zubożających warstwę ozonową czynników z grupy HCFC są znane już od września 2000 r. Wówczas Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie nr 2037/2000. Ten akt prawny obowiązuje nas bezpośrednio od chwili wstąpienia Polski do UE.
Tymczasem szacuje się, że w blisko 7 milionach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w krajach Unii Europejskiej wciąż znajduje się łącznie ok. 130 tys. ton czynników HCFC. Do uzupełniania ubytków czynnika w tych urządzeniach potrzeba 15-20 tys. ton R22 rocznie natomiast szacowana ilość tego czynnika zgromadzonego we wszystkich urządzeniach w Polsce to ok. 4-5 tys. ton.

Dobry moment na modernizację

Od stycznia 2010 czynnik R-22 został wycofany z użycia w całej Unii Europejskiej, a od 2015 r. zacznie obowiązywać całkowity zakaz używania tego czynnika. Tym samym pozyskanie tego czynnika staje się coraz droższe. Ponadto bez odzysku R-22 konserwacja istniejących instalacji nie jest możliwa. Wiąże się z tym również ryzyko dłuższych czasów przestojów.

Użytkownicy instalacji Sanyo na czynnik R-22 mają kilka możliwości: począwszy od nierobienia nic a skończywszy na całkowitej wymianie instalacji wraz z urządzeniami. W pierwszym przypadku poza aspektem środowiskowym należy uwzględnić ryzyko częstszych przestojów instalacji oraz droższe serwisowanie. Natomiast całkowita wymiana instalacji i urządzeń jest kosztowna i nie do końca uzasadniona w przypadku instalacji będących w dobrym stanie technicznym na R-22.
Sanyo Renewal

Prosta adaptacja instalacji dzięki rozwiązaniu SANYO RENEWAL

Sanyo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i z początkiem roku 2010 firma wprowadzieła nowe rozwiązanie w zakresie wymiany czynnika R-22 na wysokowydajny czynnik R-410A, zwane SANYO RENEWAL. Pozwala ono na jednoczesne przyspieszenie prac modernizacyjnych z jednoczesną redukcją kosztów inwestycyjnych do 30%.
Bardzo istotna jest również dodatkowa korzyść dla użytkownika końcowego. Aktualnie produkowane urządzenia klimatyzacyjne Sanyo osiągają współczynniki COP rzędu 4.5 w stosunku do 2.5 i niżej w przypadku starszych modeli. Dla użytkownika oznacza to znaczne obniżenie rachunków za prąd.

Rozwiązanie SANYO Renewal może być zastosowane zarówno dla istniejących instalacji zbudowanych w oparciu o urządzenia Sanyo, jak również dla tych wykorzystujących urządzenia innych producentów. W większości instalacji możliwe jest zachowanie istniejącej instalacji elektrycznej. Wymianie podlegają łączenia kielichowe aby umożliwić podłączenie nowych komponentów Sanyo.
Sanyo Renewal
Najważniejsze informacje dotyczące programu SANYO RENEWAL:
1. SANYO Renewal- wymiana jednostek wewnętrznych i zewnętrznych systemu PAC-i lub VRF, zarówno 2 jak i 3-rurowch, odzysk starego czynnika i uzupełnienie instalacji czynnikiem R410A bez konieczności wymiany instalacji rurowej
2. Rozwiązanie SANYO Renewal opracowano i testowano w przeciągu ostatnich 3 lat w Japonii
3. Rozwiązanie umożliwia oszczędność czasu i kosztów związanych z pracami instalacyjnymi, jak również zmniejsza zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO2 za sprawą zastosowania wysokowydajnych, najnowocześniejszych sprężarek inwerterowych o wysokich współczynnikach COP/EER.
Sanyo Renewal
Zakres prac koniecznych przy wymianie urządzeń klimatyzacyjnych na nowe:
1. Instalacja rurowa:
a. Sprawdzenie spójności, ewentualnych uszkodzeń. Trwałe rozszczelnienie instalacji może spowodować że nie będzie nadawała się ona do ponownego wykorzystania.
b. Sprawdzenie czy spełnia kryterium długości instalacji
c. Sprawdzenie grubości ścianek przewodów chłodniczych
2. Olej i czynnik chłodniczy
a. Tylko R-22 i R-407C podlegają wymianie
b. Zastosowany w istniejącej instalacji może by tylko olej mineralny lub syntetyczny
c. Przeprowadzenie testu oleju
d. W razie potrzeby należy zastosować zestaw filtracyjny
3. Dobór urządzeń
a. Kryteria doboru zgodne z zaleceniami SANYO

Podsumowanie
Firma SANYO wprowadziła na rynek ekonomiczny uprgrade dla systemów klimatyzacyjnych pracujących na czynniku R-22. Z uwagi na silne właściwości tego czynnika na zubożanie warstwy ozonowej, od początku 2010 r. nie można montować, budować ani rozbudowywać instalacji pracujących na tym i innych czynnikach z grupy HCFC. Czynnik pochodzący z produkcji może być używany tylko do serwisu i napraw istniejących instalacji; serwis istniejących urządzeń może być wykonywany tylko przez osoby legitymujące się świadectwem kwalifikacji, wydanym na podstawie ustawy „ozonowej”; obrót tym czynnikiem i serwis prowadzony z jego wykorzystaniem podlega ewidencji, a emisja R22 - bardzo wysokim opłatom. Po 2015 r. zacznie obowiązywać całkowity zakaz stosowania czynników z grupy HCFC. Oznacza to konieczność wymiany do tego czasu wszystkich instalacji zasilanych tymi czynnikami.

Innowacyjne rozwiązanie SANYO Renewal pozwala na zminimalizowanie kosztów i nakładów prac związanych z modernizacją systemu klimatyzacyjnego, jednocześnie zapewniając obniżenie kosztów eksploatacyjnych przy zastosowaniu najnowszych, wysokowydajnych urządzeń klimatyzacyjnych SANYO na czynnik R-410A.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatyzacja.sanyo.pl/


Źródło: SPS Klima Sp. z o.o.