Centrum Klima - wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - uzyskała w dniu dzisiejszym decyzję KNF o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. Emisja akcji obejmie do 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C.Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.
Spółka planuje dalsze inwestycje w moce produkcyjne i park maszynowy w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie jej ofertą produktową w kraju i zagranicą.

"Centrum Klima działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku i obecnie jest jedną z największych firm tej branży w Polsce. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi i poszerzaniu rynków zbytu wciąż umacniamy naszą pozycję w kraju, a także - co w obecnej chwili niezwykle ważne - na rynkach europejskich. W pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy znaczący wzrost eksportu, co gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach znacznie wyższych niż w przypadku kontraktów krajowych, a tym samym stabilność i stałość produkcji. Wyniki finansowe za II kwartał są bardzo dobre i potwierdzają skuteczność naszej strategii. Jesteśmy zdeterminowani do utrzymania tendencji wzrostowej w tym zakresie"
- powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima S.A.
Oferującym akcje spółki Centrum Klima jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym - Capital One Advisers.