W dniu 9 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Berling S.A., lidera wśród polskich dystrybutorów maszyn i urządzeń chłodniczych.

Prospekt Berling S.A. zatwierdzony przez KNF
BerlingSpółka zamierza przeprowadzić ofertę publiczną już w marcu 2010 r., a publikacja Prospektu Emisyjnego zaplanowana jest na 15 marca br.

„W drugiej połowie 2008 r. przedstawiliśmy plany wejścia Berling S.A. na giełdę. Od tego czasu udało nam się istotnie zwiększyć wartość Grupy i pozycję na rynku. Pod koniec 2008 r., ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu naszych planów giełdowych. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy o powrocie do planów upublicznienia Spółki. Uważamy, że poprawa obecnej koniunktury
i warunków rynkowych sprzyjają przeprowadzeniu oferty i tym samym pozyskaniu odpowiednich środków na realizację strategii rozwoju Berling S.A”.
- powiedziała Hanna Berling, Prezes Zarządu Berling S.A.

Oferta publiczna zakłada emisję nowych akcji oraz sprzedaż części akcji należących do głównego akcjonariusza Spółki. Oferującym jest Dom Maklerski Erste Securities Polska S.A., natomiast doradcą finansowym jest DDPP Corporate Finance. Doradztwo prawne zapewnia Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, a rolę audytora pełni 4Audyt Sp. z o.o.

Berling S.A. od momentu powstania w 1993 roku (jako Centrum Chłodnictwa S.C.), jest firmą inżynieryjno-handlową, specjalizującą się w dystrybucji urządzeń i komponentów chłodniczych. Spółka jest liderem na rynku polskim i jako dostawca urządzeń chłodniczych posiada silną pozycję w sektorach: przemysłu spożywczego (przechowalnictwo, przetwórstwo, wychładzanie, zamrażanie), handlu (sklepy
i supermarkety), rolnictwie (przechowalnie owoców i warzyw). Berling S.A. posiada jedno z największych w Europie zapleczy magazynowych w swojej branży, dzięki czemu jest w stanie szybko dostarczyć urządzenia nawet do przemysłowych instalacji chłodniczych dużych mocy. Berling S.A., w marcu 2008 r., nabył 100% udziałów w firmie Arkton. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 10,82 mln zł. Od tego momentu Berling S.A. tworzy grupę kapitałową i oprócz dystrybucji zajmuje się również produkcją urządzeń chłodniczych. Firma Arkton specjalizuje się w produkcji urządzeń chłodniczych, przede wszystkim zespołów wielosprężarkowych, agregatów chłodniczych, a także schładzaczy cieczy. Profesjonalna kadra inżynierska dobiera i kompletuje urządzenia do instalacji chłodniczych, zapewnia pomoc techniczną, a także wykonuje projekty.