Grupa Mercor dzięki przejęciom dokonanym w latach 2005-2008 (czeski Hasil, hiszpańska Tecresa, polski BEM Brudniccy) oraz dynamicznemu rozwojowi organicznemu, zbudowała międzynarodową strukturę handlową. Obecnie trwający czas stabilizacji po akwizycjach Mercor wykorzystuje na rzetelną ocenę zgromadzonych potencjałów oraz na upraszczanie struktury Grupy. Konsolidacja wewnętrzna jest przy tym dobrą receptą na kryzys. Oprócz wzmacniania efektywności operacyjnej w takim działaniu chodzi także o konkretne oszczędności (np. kosztów administracyjnych).


Informacja prasowa - lipiec 2009


Od początku 2009 roku w ramach konsolidacji wewnętrznej Grupa Mercor podjęła następujące działania:
- z końcem marca tego roku została podpisana umowa nabycia przez Mercor SA 100% udziałów w Hasil Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jest to polska spółka-córka czeskiej firmy Hasil a.s., która lokalnie na Dolnym Śląsku pełniła funkcję przedstawicielstwa handlowego). W ten sposób Grupa Mercor rozpoczęła porządkowanie struktury z czterech spółek handlowych na polskim rynku (Mercor, Hasil, BEM, MMS) do trzech jednostek. Pozwoli to dokonać oszczędności administracyjnych, a jednocześnie przejąć sprzedaż i dobre zyski efektywnej spółki Hasil Polska, która po zakończeniu trwającej obecnie procedury prawnej zostanie włączona do Mercoru (łączenie się spółek przez przejęcie). Na razie we Wrocławiu działa już jedno wspólne biuro, zespoły handlowe Mercoru i Hasila pracują razem, dyrektorem regionu został Sebastian Pawelczyk, który w Hasil Polska pełni funkcję dyrektora zarządzającego. Więcej na temat zamiaru połączenia Mercor SA z Hasil Sp. z o.o. można przeczytać w raporcie bieżącym Spółki nr 30/2009 z 28 lipca 2009 roku.
- kolejnym krokiem dotyczącym struktury Grupy na polskim rynku jest rozpoczęcie w połowie czerwca tego roku postępowania likwidacyjnego spółki MMS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której spółka Mercor SA posiadała 67% udziałów (pozostałe 33% należały do osoby fizycznej, pana Marka Siary, który pełnił funkcję prezesa zarządu MMS Sp. z o.o.). Firma ta powstała w 2003 roku w efekcie usamodzielnienia się lokalnego biura handlowego Mercoru. Jej celem było zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie konkurencyjności produktów Mercoru na lokalnym rynku południowej Polski. Z obecnej perspektywy, kiedy Grupa posiada sprawnie działające biura handlowe zarówno w Mikołowie koło Katowic, jak i we Wrocławiu, nie ma sensu utrzymywanie kolejnej spółki handlowej powielającej funkcje na tym samym terenie. Co do tego jednogłośnie zgodzili się akcjonariusze MMS Sp. z o.o., podejmując decyzję o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego (zobacz także raport bieżący Spółki nr 23/2009 z 15 czerwca 2009 roku).
- Grupa Mercor likwiduje także przedstawicielstwo w Moskwie. „Działające przez kilka lat biuro moskiewskie spełniło swoje zadanie, nawiązaliśmy dobre relacje z rynkiem, wyselekcjonowaliśmy partnerów do dalszej współpracy i dziś możemy myśleć o przejściu na inny poziom organizacyjny. Koszt utrzymania biura w Moskwie jest dla nas z dzisiejszej perspektywy niepotrzebny. Chcemy się koncentrować raczej na tych kilku lokalnych partnerach, którzy stale – pomimo kryzysu – od nas kupują i to z nimi wiążemy nadzieje na przyszłość, jeśli chodzi o pracę Grupy na rosyjskim rynku.” – wyjaśnia Sylwia Kaniewska, dyrektor operacyjny ds. spółek zależnych Mercor SA.

„To dobry czas na reorganizację struktury.”
– uważa Krzysztof Krempeć, prezes Mercor SA. „Konsolidacja wewnętrzna, szukanie oszczędności, praca nad poprawą efektywności Grupy – to nam się oczywiście opłaci w długiej perspektywie, ale zwłaszcza teraz, w sytuacji osłabienia rynku jest dla nas bardzo korzystnym rozwiązaniem.” – podsumowuje prezes Krempeć.