Ceny promocyjne obowiązują od 21.07.2013 i obejmują:

Promocja HAKOM na czynniki chłodnicze
romocja HAKOM na czynniki chłodnicze

P.P.H.U. "HAKOM" s.c.
02-677 Warszawa; ul.Wynalazek 3
tel: (022) 8578420; 8578421;
tel: (022) 8578422; 8578423;
tel: (022) 8578424; 8685658;
fax: (022) 8993403; e-mail: biuro@hakom.pl