Od dnia 22 października br. do dnia 23 grudnia br. włącznie trwa promocja Klima-Therm pod hasłem: GORĄCY PRZYPŁYW KORZYŚCI.


Promocją "Gorący Przypływ Korzyści" objęte są urządzenia Waterstage marki FUJITSU, oferowane przez firmę Klima-Therm.
Tylko teraz przy zakupie domowej pompy ciepła FUJITSU do wyboru telewizor LCD marki ORION lub klimatyzator chłodząco-grzejący marki FUJITSU!
Zachęcamy do bliższego zapoznania się z warunkami promocji umieszczonymi poniżej grafiki.


Warunki promocji "Gorący Przypływ Korzyści"

1. Organizatorem Promocji „GORĄCY PRZYPŁYW KORZYŚCI” zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu "Promocją", jest: KLIMA-THERM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 54, 04-174 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000253059 NIP: 9562163781, REGON: 340118385, wysokość kapitału zakładowego: 20.000.000,00 zł.
2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Tekst regulaminu Promocji dostępny będzie przez cały czas jego trwania, do wglądu na stronie www.klima-therm.pl.
4. Sprzedaż premiowana rozpoczyna się 22.10.2009 i kończy 23.12.2009 roku.
5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup co najmniej jednej kompletnej pompy ciepła z grupy Waterstage u jednego ze wskazanych Autoryzowanych Dystrybutorów klimatyzatorów i pomp ciepła marki FUJITSU na stronie http://klima-therm.pl/pl/dealerzy/pompy_ciepla/, lub u partnerów Autoryzowanych Dystrybutorów posiadających status APS, poświadczony odpowiednim certyfikatem wydanym przez KLIMA--THERM Sp. z o.o.
6. Nagrodą w Promocji jest sprzedaż w promocyjnej cenie 1,22 zł brutto jednego z poniższych produktów:
- telewizor LCD 19 cali, model TV19PL150D o wartości 949,00 zł brutto
- klimatyzator ścienny model ASY7UB/AOY7UB o wartości 2 806,00 zł brutto
- telewizor LCD 22 cale, model TV22PL150D o wartości 1 099,00 zł brutto
- klimatyzator ścienny model ASYA09LG/AOYR09LG o wartości 3 782,00 zł brutto
- telewizor LCD 32 cale, model TV32FX500D o wartości 1 999,00 zł brutto
- klimatyzator ścienny model ASYB12LD/AOYS12LD o wartości 5 490,00 zł brutto
7. Zasady na jakich zostanie sprzedany jeden z promocyjnych produktów określa szczegółowy regulamin promocji.
Pliki pdf do pobrania: Regulamin Promocji "Gorący Przypływ Korzyści"