Sposób przekazywania energii przez promieniowanie istnieje od początku wszechświata ale stosunkowo niedawno został zrozumiany i jeszcze później świadomie wykorzystany przez człowieka w technice ogrzewania. Jedynie taki sposób umożliwia ogrzanie naszej planety od odległego o 150 mln km Słońca. Rozwój technik grzewczych wykorzystujących ten sposób przenoszenia energii w praktyce nastąpił w lata 60-tych w USA. Nieco później trafił do Europy gdzie w latach 80-tych do grona firm, które uznały go godnym zainteresowania dołączyła Systema S.p.AProdukcja urządzeń promiennikowych rozpoczęła się w okolicach Padwy na początek zaopatrując użytkowników z północy Włoch. Rozwój rynku pozwolił, w niedługim czasie, na rozwinięcie działalności Włochów i ekspansję sprzedaży na całą Europę i znaczną część Azji. Dzięki temu firma zdobyła bezcenne doświadczenie w ogrzewaniu obiektów w różnych, nawet najbardziej surowych, strefach klimatycznych. To właśnie doświadczenie oraz na bieżąco pogłębiana wiedza teoretyczna we współpracy z jednym z najbardziej znanych uniwersytetów Universita Degli Studi di Padova pozwala zgłębić zagadnienie praktycznego wykorzystania promienników podczerwieni w ogrzewaniu obiektów. Oferta firmy do niedawna obejmowała jedynie promienniki rurowe tzn. źródła posiadające stalowy wymiennik w formie rury, w różnych długościach i kształcie. Zastosowanie takiego wymiennika pozwala na wyprowadzenie spalin poza obszar ogrzewanego obiektu oraz, w pewnym zakresie, na korektę natężenia promieniowania lub ogrzewanej powierzchni. W związku ze znacznymi długościami emiterów istnieją pewne niedogodności związane z ich usytuowaniem w taki sposób aby nie kolidowało to z konstrukcją ani wyposażeniem budynku (konstrukcja stropu, suwnica, regały itp.) Jak każdy materiał temperatura stali stosowanej do produkcji emiterów nie może przekraczać pewnej granicznej wartości, której przekroczenie skraca żywotność materiału dlatego w obiektach przekraczających kilkanaście metrów wysokości urządzenia te wymagają dodatkowego wyposażenia zwiększającego natężenie promieniowania lub/i zmniejszającego straty konwekcyjne.
Rozwiązaniem dla takich ograniczeń jest zastosowanie stosunkowo niedużego urządzenia o silnym strumieniu promieniowania podczerwonego. Promiennik ceramiczny, bo o nim mowa, to urządzenie, którego głównym źródłem promieniowania jest płomień powstały podczas katalitycznego spalania gazu na powierzchni ceramicznej płyty. Taki sposób umożliwia osiągnięcie znacznie wyższych temperatur emitera pozwalających na skuteczne ogrzewanie obiektów bardzo wysokich, sięgających nawet 30m wysokości. Urządzenia takie stosowane są na świecie od początków produkcji promienników jednak Systema wprowadzając do produkcji takie rozwiązanie pokusiła się o rozwiązanie zupełnie nowatorskie. Nowatorstwo w produkcji tego typu urządzeń polega na zastosowaniu palnika ze wstępnym przygotowaniem mieszanki, który jednocześnie pozwala na modulację jego mocy (patent pending). W połączeniu ze specjalnie skonstruowanymi płytkami ceramicznymi promiennik SCR pozwala na osiągnięcie o około 20% wyższych temperatur przy niższym zużyciu energii w porównaniu z dotychczas dostępnymi na rynku europejskim promiennikami ceramicznymi. Poza tym modulacja mocy palnika zwiększa jego żywotność oraz eliminuje zjawisko przesterowania występujące w układach jedno- i, w mniejszym stopniu, dwustopniowych. Bardziej skuteczne staje się ogrzewanie strefowe ale też ogrzewanie przestrzeni otwartych. Systema Polska Sp. z o.o. reprezentująca interesy spółki na terenie Polski jest jedynym na świecie producentem nowoczesnych promienników SCR. Urządzenia produkowane w mocach od 12 do 48kW w wersji sterowania manualnego lub automatycznego. Wszystkie informacje dostępne pod nr tel. (043) 824 72 87 lub e-mail systema@systemapolska.pl Autor: Jacek Stępień Źródło: SYSTEMA POLSKA Zobacz >>>> prezentację firmy SYSTEMA POLSKA w kalatogu firm