Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych „KONWEKTOR” w Lipnie istnieje od 57 lat. Przez cały czas swojego istnienia zajmuje się produkcją urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Wyroby fabryki można spotkać w każdym zakątku kraju. Obecnie jest ona największym krajowym producentem wentylatorów. Największy udział w tej produkcji mają promieniowe wentylatory dachowe.
Konstruktorzy specjaliści pracujący w KONWEKTORZE opracowali i wdrożyli do produkcji w 2000 roku nowy typoszereg wentylatorów dachowych typu WVPKH – z poziomym wylotem powietrza i WVPKV – z wylotem pionowym. Są one przystosowane do pracy w pozycji pionowej. Wentylatory te wykonywane są w dwóch odmianach:
• z kwadratową płytą podstawy (WVPK),
• z ośmiokątną płytą podstawy (WVPO).
Wentylatory z płytą w kształcie ośmiokąta przystosowane są do montażu na podstawie dachowej typu B (BI, BII, BIII), natomiast z płytą kwadratową do montażu bezpośrednio na cokole betonowym lub murowanym, ale przede wszystkim do montażu na dachowej podstawie tłumiącej typu WVPKT.
Wentylatory wykonywane są w siedmiu wielkościach: 160, 200, 250, 315, 400, 500 i 630. Przyjęte wielkości do oznaczeń 160-630 są jednocześnie średnicami wlotowymi tych wentylatorów.
Wentylatory dachowe typu WVP, standardowo napędzane są silnikami trójfazowymi jednobiegowymi. Wirniki wentylatorów o wielkościach od 160-400 mogą posiadać nominalne prędkości obrotowe: n=1400 [obr/min],
n= 900 [obr/min], n=700 [obr/min].
Wentylatory z serii 500 i 630 produkowane są z dwiema nominalnymi prędkościami obrotowymi wirnika: n= 900 [obr/min], n=700 [obr/min].
Wirniki wentylatorów WVP są stalowe, osadzone bezpośrednio na wale silnika.
Każdy wirnik wyważony jest statycznie i dynamicznie. Wentylatory typu WVP serii 160-400 wyposażone są również w silniki trójfazowe dwubiegowe. Tego typu wentylatory znajdują zastosowanie w przypadkach, gdzie istnieje potrzeba dostosowania ilości powietrza wywiewanego np.: w okresie letnim i zimowym, jak również w czasookresach wzrostu zanieczyszczeń przestrzeni skąd usuwane jest powietrze.
Na życzenie użytkowników, którzy nie posiadają zasilania trójfazowego, wentylatory dachowe WVP wyposażane są w silniki jednofazowe o nominalnej prędkości obrotowej wirnika n=1400 [obr/min].


Wentylatory dachowe WVP z silnikami jednofazowymi wykonywane są w wielkościach: 160, 200, 250, 315 i 400. Standardowo, obudowy wentylatorów WVP wykonywane są z blachy stalowej pokrytej farbą, w przypadkach pracy ich w agresywnych warunkach, istnieje możliwość zamówienia wentylatora w obudowie wykonanej z blachy kwasoodpornej. Kaptur wentylatora wykonywany jest z blachy lub tworzywa sztucznego w zależności od życzeń klienta.
Do napędu wentylatorów stosuje się silniki o stopniu ochrony IP-54. Istnieje możliwość wyposażenia wentylatora w silnik o stopniu ochrony IP-56.
Wentylatory dachowe WVP mają zastosowanie w wentylacji hal przemysłowych, przestrzeni biurowych także pomieszczeń mieszkalnych. Przeznaczone są one głównie do pracy z instalacjami wentylacyjnymi, lecz mogą również pracować bezpośrednio przy wyciąganiu gazów o masie właściwej do 1,2 kg/m³. Temperatura wyciąganych gazów może sięgać nawet 60°C, a w wykonaniu specjalnym do 100°C.
Wentylatory WVP-160, 200, 250 wyposażone w silniki jednofazowe, mogą być wyposażone w regulatory prędkości obrotowej TR-600 i TR-900. Wentylatory wyposażone w silniki trójfazowe mogą posiadać płynną regulację prędkości obrotowych wirnika, dzięki zastosowaniu przemienników częstotliwości.
Wszystkie wentylatory dachowe typu WVP wykonywane w Fabryce „KONWEKTOR” w Lipnie posiadają dwuletnią gwarancję.
Charakterystyki przepływowe wentylatorów WVP zostały określone w badaniach doświadczalnych i są gwarantowane przez Katedrę Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej Politechniki Łódzkiej. Każdorazowe podłączenie wentylatora do sieci kanałów wentylacyjnych poprzedzić powinna analiza, mająca na celu określenie punktu współpracy wentylatora z siecią.
Fabryka zaleca stosowanie tłumiących podstaw dachowych WVPKT w celu obniżenia ewentualnego hałasu powodowanego pracą całego układu wentylacyjnego. Tłumiące podstawy dachowe produkowane są w takich samych wielkościach co wentylatory dachowe, a więc: 160, 200, 250, 315, 400, 500 i 630. Płaszcze zewnętrzne ich wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Izolację dźwiękową płaszcza zewnętrznego i przegród tłumiących stanowi wełna szklana o gęstości 60 kg/m³. Została ona zabezpieczona od wewnątrz blachą perforowaną. Przegrody tłumiące umocowano w kieszeniach mieszczących się na wewnętrznych ścianach płaszcza tłumika. Ilość przegród tłumiących uzależniona jest od wielkości podstawy tłumiącej i wynosi od 1 - 5 sztuk. Zdolności obniżenia poziomu dźwięku przez tłumiące podstawy dachowe w zależności od wielkości sięgają nawet do 14 dB(A).
mgr inż. Tomasz Dziwulski
F.U.W.K. „Konwektor”-Lipno

KONWEKTOR Sp. z o.o.