Projekty ustaw - do konsultacji społecznych.


Projekty ustaw:
Projekt ustawy o wprowadzeniu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o zmianie niektórych ustaw
Projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
Projekt ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- termin przesyłania uwag: 01.12.2008 r.
- departament odpowiedzialny za przygotowanie projektu: DZKiOA
- adres, pod który można przesyłać uwagi: Ryszard.Purski@mos.gov.pl
Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Środowiska RP http://www.mos.gov.pl/2prawo/prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/ustawy/index.shtml
Komentarze do projektów ustaw o f-gazach:
- Protokół z posiedzenia Komisji prawnej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji w sprawie oceny projektów ustaw dotyczących f-gazów i SZWO Warszawa, 22.11.2008 r.