Nie minęły dwa tygodnie od wezwania ministra Olgierda Dziekońskiego przed sejmową Komisję Infrastruktury w celu przedstawienia powodów opóźnienia wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce a są już projekty rozporządzeń, które przez miesiące nie mogły ujrzeć światła dziennego...


- To co przedstawił minister Dziekoński nie było zadowalające – wyjaśnia
członek Komisji Infrastruktury poseł Edward Czesak - I w efekcie Komisja
odrzuciła wyjaśnienia ministra odpowiedzialnego za implementację
dyrektywy w sprawie poprawy efektywności energetycznej budynków
- dodaje
poseł Czesak.


Redakcji serwisu epbd.pl udało się dotrzeć do kompletu projektów
rozporządzeń, w tym ważnego rozporządzenia o metodologii sporządzania
świadectwa energetycznego budynków, które tworzone było przez
ministerstwo od stycznia tego roku. Mimo publicznych zapewnień ministra
Dziekońskiego podczas czerwcowego spotkania z dziennikarzami, że w lipcu 2008
rozporządzenia pojawią się w Monitorze, aż do zdecydowanych kroków
Komisji Infrastruktury, trudno było uzyskać wyjaśnienia co wtedy stało
na przeszkodzie ich opublikowania. Szczególnie takie działania
niezrozumiałe były w perspektywie konieczności przeprowadzenia wielu
szkoleń przygotowujących do egzaminu uprawniającego do wykonywania
zawodu audytora w myśl zapisów zawartych w Ustawie Prawo budowlane z 19
września 2007 roku.
We wtorek, 23 września br., do uzgodnień międzyresortowych trafiły trzy
rozporządzenia a zakończenie tych konsultacji upływa z dniem 29 września.
Teksty rozporządzeń dotyczące świadectw energetycznych budynków oraz wersja
graficzna nowych świadectw dostępne są na stronie: http://audytor.epbd.pl/index.php?kat=1&page=135
Źródło: Piotr Rogalski, epbd.pl