Projekty aktów prawnych dotyczących gazów fluorowanych (f-gazów)


Krajowe Forum Chłodnictwa udostępniło naszej Redakcji otrzymane 23.02.2006 od stowarzyszenia AREA z Brukseli najświeższe wersje projektów aktów prawnych dotyczących gazów fluorowanych, tj. tzw. f-gazów. Przypomnijmy, że do substancji tych należą m.in. wszystkie czynniki chłodnicze z grupy HFC, w tym m.in. R23, R32, R125, R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A.
KFCh przekazało dwa projekty aktów prawnych. Pierwszy z nich, to projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, który dotyczyć będzie praktycznie całego sektora chłodnictwa i klimatyzacji. Ten akt prawny będzie obowiązywał bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zostanie on oficjalnie przetłumaczony także na język polski. Drugi akt prawny to dyrektywa dotycząca zastosowania f-gazów w klimatyzacji samochodowej. Dyrektywa będzie obowiązywać w Polsce dopiero po jej transpozycji do polskiego prawa poprzez naszą "lokalną" ustawę.
Oba dokumenty są wciąż projektami aktów prawnych, lecz prawdopodobnie już bardzo niewiele się w nich zmieni. Zgodnie z procedurą, oba projekty zostaną uchwalone prawdopodobnie pod koniec 2006 r. i wejdą w życie na przełomie 2007 i 2008 r. Ponieważ są to dokumenty robocze, nie są tłumaczone na wszystkie języki unijne. Oficjalnego tłumaczenia na język polski możemy spodziewać się pewnie w drugiej połowie 2006 r. Dla zainteresowanych do pobrania również tekst zawierający podsumowanie najważniejszych postanowień projektu Rozporządzenia.
Do pobrania:
- Draft joint text - reglement 20030189A(COD)
- Draft joint text - directive 20030189b (COD)
- 20051219_Artykul ChiK f-gas
Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa