AirCad to program wspomagający projektowanie systemów wentylacyjnych opartych na urządzeniach Systemair.


AirCad umożliwia projektowanie instalacji wentylacyjnych, wykonanie obliczeń hydraulicznych oraz akustycznych. Program zawiera elektroniczny katalog firmy Systemair umożliwiajacy przegladanie i wyszukiwanie produktów oraz dobieranie i obliczanie parametrów pracy urządzeń. Aplikacja generuje pełną dokumentację projektową oraz wizualizacje instalacji.

Rys. 1.
AirCad umożliwia rysowanie instalacji za pomocą linii nazwanej linią wodzącą. Jest to podstawowy obiekt rysunkowy AirCAD-a, posiadający dodatkowe, charakterystyczne dla instalacji wentylacyjnej właściwości. Linię wodzącą budują linie i splajny. Odpowiednikami linii są kanały proste, natomiast odpowiednikami splajnów są kanały elastyczne.
Instalacja wentylacyjna jest zbudowana z segmentów, które tworzy linia wodząca. Segmenty są automatycznie przerywane w punktach przecięcia. Powoduje to wstawianie w tych miejscach kształtek budujących instalacje takich jak: kolana, trójniki, czwórniki.
Elementami składowymi instalacji wentylacyjnej są: czerpnie, wyrzutnie, nawiewniki, wywiewniki, wentylatory, przepustnice, filtry, nagrzewnice, chłodnice, tłumiki, centrale z odzyskiem ciepła. Elementy są przypisywane do poszczególnych segmentów.

Rys. 2.
Aplikacja AirCad umożliwia wykonanie:
- obliczeń hydraulicznych (przepływów i prędkości, spadków ciśnień)
- obliczeń akustycznych
- wizualizacji 2- lub 3D
- tworzenia zestawień elementów instalacji (zestawienie materiałów, parametrów akustycznych, parametrów hydraulicznych).
Funkcje programu:
- rysowanie za pomocą linii wodzącej
- charakterystyka linii wodzącej
- katalog urządzeń i elementów produkcji Systemair
- budowa okna "Schemat instalacji"
- zasada posługiwania się kreatorem instalacji.
Program można pobrać lub zamówić (na CD) ze strony: www.aircad.systemair.pl