Jeżeli chcesz poznać przepisy i wymagania techniczne dotyczące wentylacji pożarowej oraz zasady projektowania wentylacji pożarowej w budynkach wysokich, atrialnych i jednokondygnacyjnych, z uwzględnieniem technik cyfrowych oraz zasady jej odbioru - skorzystaj z niepowtarzalnej okazji!
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Stołeczny (SITP) oraz
BSH Klima Polska Sp. z o.o. zapraszają na warszataty "PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ".
Warsztaty przeznaczone dla projektantów, rzeczoznawców, pracowników Wydziałów Kontrolno-Rozpoznawczych Komend Państwowej Straży Pożarnej. Będą miały miejsce w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 w dniach 19-20 maja 2009 r.
Warsztaty "Projektowanie wentylacji pożarowej" skierowane są do wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się projektowaniem, uzgadnianiem lub odbiorami instalacji i urządzeń wentylacji pożarowej.
Organizatorami kursu są Oddział Stołeczny SITP oraz firma BSH Klima Polska Sp. z o.o.
Wykładowcami są wybitni specjaliści z Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Warszawskiej oraz Niemiec współpracujący z firmą BSH Klima Polska Sp. z o.o.
Uczestnikom kursu zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, w tym autorski program firmy BSH Klima Polska Sp. z o.o. do obliczania wentylacji pożarowej w budynkach wysokich oraz płytę CD zawierającą wygłaszane referaty, wybrane teksty źródłowe i informacje o dostępnych na rynku urządzeniach i technologiach, a także świadectwo potwierdzające ukończenie kursu.
Program kursu, koszty uczestnictwa, formularz zgłoszenia i pozostałe szczegółowe informacje znajdują się w plikach:
Zaproszenie (doc)
Karta zgłoszenia (doc)