W dniach od 19 do 20 maja w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyły się II warsztaty szkoleniowe "Projektowanie wentylacji pożarowej". Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożar-nictwa Oddział Stołeczny, Szkołę Główną Służby Pożarniczej, firmę SMAY Sp. z o.o. oraz firmę BSH Klilma Polska Sp. z o.o.

Projektowanie wentylacji pożarowej - po warsztatach
Warsztaty PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ
Przedmiotem warsztatów było projektowanie wentylacji pożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych, garażach a także budynkach jednokondygnacyjnych i wielkokubaturowych.

Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy zapoznali się z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, przewidywanymi zmianami w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania i odbioru instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich, garażach, w budynkach jednokondygnacyjnych i wielko kubaturowych, a także z zakresu projektowania systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wysokościowych i przemysłowych.

Każdy z uczestników otrzymał dodatkowo przewodnik "Systemy różnicowania ciśnienia w budynkach wielokondygnacyjnych" wydany przez firmę SMAY Sp. z o.o.:

Systemy różnicowania ciśnienia w budynkach wielokondygnacyjnych - zamówienie


Źródło: Smay Sp. z o.o.