Data rozpoczęcia
2009-11-16
Data zakończenia
2009-11-20

termin: 16-20.11.2009 miejsce: Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej organizuje w dniach 16-20.11.2009 r. kurs nt. "Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych".
v
Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asystentów projektantów i rzeczoznawców. Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z obecnie obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi oraz z zasadami projektowania systemów wentylacji pożarowej w różnego rodzaju obiektach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej.

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

- Normy i uregulowania prawne w zakresie systemów wentylacji pożarowej obiektów budowlanych
- Systemy różnicowania ciśnień
- Wentylacja oddymiająca jednokondygnacyjnych obiektów budowlanych
- Systemy wentylacji pożarowej garaży
- Wentylacja pożarowa obiektów handlowo-usługowych
- Zastosowanie modeli numerycznej mechaniki płynów CFD (CFAST, FDS, Fluent)
- Egzamin

CHARAKTERYSTYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asystentów projektantów i rzeczoznawców.
Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z obecnie obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi oraz z zasadami projektowania systemów wentylacji pożarowej w różnego rodzaju obiektach budowlanych. Program zajęć będzie obejmował swym zakresem bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Na zajęciach będą omówione zasady projektowania systemów różnicowania ciśnień oraz systemów wentylacji pożarowej w takich obiektach jak garaże, centra handlowo-usługowe oraz jednokondygnacyjne obiekty budowlane. Dodatkowo kurs obejmuje przedstawienie praktycznego zastosowania modeli numerycznej mechaniki płynów (CFD) wraz ze szczegółowym objaśnieniem analizy otrzymanych wyników. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się z powszechnie stosowanymi aplikacjami CFD.

TRYB REALIZACJI KURSU

Wykłady, ćwiczenia, egzamin końcowy.

ZAKRES EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

Projekt końcowy z zakresu projektowania systemów wentylacji pożarowej wraz z obroną.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt kursu, obejmujący materiały szkoleniowe, proces dydaktyczny, obiady, kawę, herbatę w czasie przerw, wynosi 2.750,- PLN od osoby (bez kosztów zakwaterowania). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Ksawerów 21.
Zgłoszenia przyjmujemy na załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa przesłanej do 4 listopada 2009 r. pod adresem:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Dział Współpracy z Gospodarką
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. 0-22 57-96-279, fax 0-22 57-96-479, e-mail: e.kowalczyk@itb.pl
Szczegółowe informacje przekażemy oddzielnym pismem potwierdzającym przyjęcie kandydata na kurs.

Informacji na temat programu kursu udzielają:

Grzegorz Sztarbała, e-mail: g.sztarbala@itb.pl; tel. kom. 0 667 706 003
Grzegorz Krajewski, e-mail: g.krajewski@itb.pl; tel. kom. 0 667 705 974