PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW USUWANIA CIEPŁA I DYMU ORAZ OCHRONY PRZED ZADYMIANIEM
Autor: Marian Skaźnik
Wydawcy: "MERCOR" Gdańsk i "EKO-POŻ" Katowice
Rok wydania: 2001
UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY!!!
(informacja z dn. 06.11.2001 r.)

Poradnik ten stanowi uzupełnienie i rozwinięcie wydanego w 1999 r. poradnika tego samego autora "Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe".
Poradnik składa się z trzech zasadniczych części a mianowicie:
Część I - Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymianiem w jedno- i wielokondygnacyjnych obiektach zawierających atrie lub pasaże;
Część II - Projektowanie systemów usuwania dymu i ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymianiem przy pomocy różnicy ciśnień w obiektach wielokondygnacyjnych;
Część III - Przykłady obliczeniowe.
W publikacji tej przy braku krajowych uregulowań w tym zakresie, opartej w większości na opracowaniach naukowych i standardach brytyjskich w wyczerpujący sposób przedstawiono procedury obliczeniowe systemów ochrony przed zadymianiem oraz usuwanie ciepła i dymu.
W opracowaniu tym omówiono zarówno metodę projektowania i procedur obliczeniowych systemów, których obowiązek stosowania wynika bezpośrednio z aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (patrz tekst jednolity - Dz. Uz. 1999r. Nr 15 poz. 140) jak i planowanych w 2001 r. zmian w tych przepisach wprowadzających obowiązek oddymiania atriów.
W publikacji dużo miejsca poświęcono bardzo ważnej kwestii współdziałania systemów ochrony przed zadymianiem oraz usuwania ciepła i dymu z innymi systemami takimi jak: systemami wykrywania pożaru, instalacjami gaśniczymi, oświetleniem awaryjnym itp.
iele miejsca poświęcono również kwestiom instalowania systemów usuwania ciepła i dymu, przekazywania ich do eksploatacji, a także konserwacji i testowania.
Dlatego też poradnik ten może być przydatny nie tylko dla projektantów systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymianiem ale również dla osób i firm zajmujących się montażem tych systemów oraz sprawujących nadzór nad zapewnieniem sprawności istniejących systemów.

www.wentylacja.com.pl
proponuje:
"Przeciwpożarowe zabezpieczenia budowlane. Zasady stosowania"
na CD

Źródło: MERCOR S.A.

Komentarze

  • czas na wznowienie

    Może już czas na wznowienie edycji tej pozycji. Ciągle brak jakichkolwiek informacji na temat oddymiania budynków! Brak norm, publikacje to również żadkość (przy okazji wielka pochwała za artykuł na temat oddymiania "Wybrane problemy oddymiania pożarowego w obiektach wielkokubaturowych").