W maju br. z inicjatywy firm „MERCOR” Gdańsk i „EKO-POŻ” Katowice ukazał się kolejny poradnik autorstwa Mariana Skaźnika pt. „Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymianiem”.

Stanowi on uzupełnienie i rozwinięcie wydanego w 1999 r. poradnika tego samego autora „Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe”.
Poradnik składa się z trzech zasadniczych części a mianowicie:
Część I. Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymianiem w jedno i wielokondygnacyjnych obiektach zawierających atrie lub pasaże.
Część II. Projektowanie systemów usuwania dymu i ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymianiem przy pomocy różnicy ciśnień w obiektach wielokondygnacyjnych.
Część III. Przykłady obliczeniowe.
W publikacji tej przy braku krajowych uregulowań w tym zakresie, opartej w większości na opracowaniach naukowych i standardach brytyjskich w wyczerpujący sposób przedstawiono procedury obliczeniowe systemów ochrony przed zadymianiem oraz usuwanie ciepła i dymu.
W opracowaniu tym omówiono zarówno metodę projektowania i procedur obliczeniowych systemów, których obowiązek stosowania wynika bezpośrednio z aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (patrz tekst jednolity – Dz. Uz. 1999r. Nr 15 poz. 140) jak i planowanych w br. zmian w tych przepisach wprowadzających obowiązek oddymiania atriów.
W publikacji dużo miejsca poświęcono bardzo ważnej kwestii współdziałania systemów ochrony przed zadymianiem oraz usuwania ciepła i dymu z innymi systemami takimi jak: systemami wykrywania pożaru, instalacjami gaśniczymi, oświetleniem awaryjnym itp.
Wiele miejsca poświęcono również kwestiom instalowania systemów usuwania ciepła i dymu, przekazywania ich do eksploatacji, a także konserwacji i testowania.
Dlatego też poradnik ten może być przydatny nie tylko dla projektantów systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymianiem ale również dla osób i firm zajmujących się montażem tych systemów oraz sprawujących nadzór nad zapewnieniem sprawności istniejących systemów.
Publikację tę można zamówić na naszych stronach: ZAMÓWIENIE