Wraz ze Stowarzyszeniem Polska Wentylacja zapraszamy na szkolenia poświęcone małym instalacjom klimatyzacyjnym: 11 maja 2010 - Warszawa, 19 maja 2010 - Katowice.

Projektowanie, montaż, serwis małych instalacji klimatyzacyjnych - ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA!
Doświadczeni specjaliści przekażą uczestnikom teoretyczną i praktyczną wiedzę ułatwiającą rozwiązywanie problemów technicznych, informacje z zakresu przepisów oraz wytycznych projektowych i wykonawczych.
Szkolenie jest skierowane do firm instalacyjnych zajmujących się montażem lub planujących rozpoczęcie montażu małych instalacji klimatyzacyjnych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi rozwiązaniami technicznymi i zasadami działania urządzeń klimatyzacyjnych, zasadami doboru urządzeń i montażu.
Szkolenie obejmuje teoretyczne informacje dotyczące wyboru systemu klimatyzacyjnego, właściwości technicznych urządzeń, uproszczonego doboru urządzeń oraz praktyczną wiedzę z zakresu montażu, uruchomienia i serwisu.

Zakres merytoryczny:

Podstawy systemów klimatyzacyjnych
- wentylacja pomieszczeń – wymagania, parametry powietrza
- klimatyzacja pomieszczeń – podstawowe procesy powietrza wilgotnego, wykres h-x
- systemy klimatyzacyjne do małych obiektów – rodzaje systemów, zastosowania, właściwości urządzeń
- typy klimatyzatorów – przeznaczenie, charakterystyka, podstawowe parametry techniczne
- praktyczne zapoznanie z budową klimatyzatorów typu SPLIT - zasady zabudowy i instalowania
- czynniki ziębnicze (R22, R407C, R410...) – podstawowe informacje techniczne i prawne

Podstawy projektowania
- wybór systemu klimatyzacyjnego
- bilans cieplny pomieszczeń (obliczanie zysków ciepła)
- rozmieszczenie urządzeń, uproszczony dobór urządzeń
- analiza parametrów urządzeń na podstawie kart katalogowych
- zapotrzebowanie na energię, efektywność energetyczna urządzeń

Instalowanie i eksploatacja klimatyzatorów typu SPLIT
- przygotowanie do montażu – wyposażenie montażysty
- montaż i regulacja urządzeń
- wyciąganie próżni, napełnianie instalacji
- zasilanie energią elektryczną
- zabiegi konserwacyjne i eksploatacja
- typowe usterki

Pomiary parametrów powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach
- pomiar temperatury i wilgotności powietrza: procedury, dostępne techniki, urządzenia pomiarowe.

Godzinowy program:
9.40-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-13.00 Podstawy techniki klimatyzacyjnej i projektowania
13.30 – 15.30 Montaż, uruchomienie, serwis
15.45-16.15 Pomiary

Koszt szkolenia:
- 350 zł netto (427 zł brutto) za zgłoszenie jednej osoby z firmy
- 300 zł netto (366 zł brutto) za drugą i kolejne osoby z jednej firmy lub dla członka Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Terminy i miejsca szkoleń:
11 maja 2010 - Warszawa
ul. Ratuszowa 11, Budynek Instytutu Tele- i Radiotechniki

19 maja 2010 - Katowice
ul. Bankowa 11B, Wydział Prawa i Administracji UŚ

Organizator: Stowarzyszenie Polska Wentylacja
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
Patronat medialny: Wentylacja.com.pl
Wentylacja.com.pl

Zgłoszenie:
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Projektowanie, montaż, serwis małych instalacji klimatyzacyjnych: 11.05.2010 Warszawa pobierz

Kontakt:
Szczegóły dostępne w biurze Stowarzyszenia PW tel. 22 635 13 24 wew. 12; e-mail spw2@wentylacja.org.pl


Źródło: Stowarzyszenie Polska Wentylacja