Wraz ze Stowarzyszeniem Polska Wentylacja serdecznie zapraszamy na szkolenie poświęcone małym instalacjom klimatyzacyjnym. Doświadczeni specjaliści przekażą uczestnikom teoretyczną i praktyczną wiedzę ułatwiającą rozwiązywanie problemów technicznych, informacje z zakresu przepisów oraz wytycznych projektowych i wykonawczych.zaprasza na szkolenie
Projektowanie, montaż, serwis
małych instalacji klimatyzacyjnych

21 maja 2009 (czwartek)

Warszawa, ul. Ratuszowa 11

Budynek Instytutu Tele- i Radiotechniki
Szkolenie jest skierowane do firm instalacyjnych i handlowych z zakresu wentylacji i klimatyzacji.

Szkolenie poprowadzą eksperci zajmujący się zawodowo zagadnieniami klimatyzacji:
     dr inż. Jarosław Müller – pracownik dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, projektant i konsultant systemów klimatyzacyjnych,
     mgr inż. Aleksander Wojtas – doświadczony właściciel klimatyzacyjnej firmy serwisowej.
Prezentowana wiedza zawiera obiektywne i kompetentne doświadczenia oraz informacje z zakresu przepisów oraz wytycznych projektowych i wykonawczych. Wykładowcy przekażą wiedzę teoretyczną i praktyczną bazującą na własnych doświadczeniach.

Zakres merytoryczny
PROJEKTOWANIE - prowadzący dr inż. Jarosław Müller
     • Podstawowe cechy i właściwości powietrza wilgotnego
     • Założenia – wybór systemu klimatyzacji (inwestor / normy / typy urządzeń). Charakterystyka dostępnych rozwiązań
     • Podstawy chłodnictwa, źródła zimna w klimatyzacji
     • Obliczenia wymiarujące, dobór elementów, porównanie parametrów urządzeń
     • Zagadnienia prawne (uprawnienia) dotyczące montażu i serwisu urządzeń ziębniczych; zagadnienia bezpieczeństwa związane z zastosowaniem ziębników (substancji kontrolowanych).
MONTAŻ I SERWIS – prowadzący mgr inż. Aleksander Wojtas
     • Części składowe klimatyzatorów – budowa, działanie
     • Podstawowe dane techniczne charakteryzujące urządzenia typu SPLIT – co powinny zawierać karty techniczne produktów, jak porównywać podane wartości, jak korzystać z dokumentacji technicznej
     • Wytyczne lokalizacji i montażu elementów systemu
     • Czynności montażowe
     • Napełnianie instalacji
     • Uruchamianie instalacji i podstawowe czynności regulacyjne
     • Błędy montażowe i ich skutki
     • Stałe czynności i zalecenia serwisowe.
Dla zapewnienia wysokiej jakości zajęć blok montaż i serwis odbędzie się w dwóch grupach. Grupa pierwsza odbywać będzie szkolenie w godzinach 8:00-15:00, a grupa druga w godzinach 11:00-18:00. Zakres merytoryczny szkolenia w obu grup jest taki sam.

Godzinowy program:

Grupa I
7:45-8:00 rejestracja
8:00-11:00 Montaż i Serwis
Grupa I i II
10:45–11:00 rejestracja
Grupa II
11:00-15:00 Projektowanie
Grupa II
15:00-18:00 Montaż i Serwis

Koszt uczestnictwa:
     • 350 zł netto (427 zł brutto) za osobę przy zgłoszeniu jednej osoby z firmy,
     • 300 zł netto (366 zł brutto) za osobę przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej firmy lub dla członka Stowarzyszenia Polska Wentylacja,
     • 270 zł netto (329,40 zł brutto) za osobę przy zgłoszeniu trzech i więcej osób z jednej firmy.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 21.05.2009 należy wysłać faksem na numer 022 677 07 37 lub mailem spw2@wentylacja.org.pl do 15.05.2009 r.. UWAGA: ograniczona liczba uczestników (max 20 osób w jednej grupie). Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia będą potwierdzane przez Organizatora.
Patron medialny: www.wentylacja.com.pl

Kontakt:
Szczegółowe informacje dostępne w biurze Stowarzyszenia Polska Wentylacja - tel. 022 635 13 24, mail: spw@wentylacja.org.pl.
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
     • Teoretyczna oraz praktyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem ekspertów.
     • Materiały szkoleniowe oraz potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
     • Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z firmy zniżka.
     • Zajęcia dotyczące montażu i serwisu w małych grupach.
     • Możliwość dyskusji z prelegentami.
     • 90% uczestników poprzednich edycji, uznało że warto polecić szkolenie znajomym.
     • W bloku montaż i serwis omówienie zagadnień na rzeczywistych urządzeniach.
Kolejne szkolenie
Uwaga! Kolejne szkolenie odbędzie się 28.05.2009 r. w Katowicach
Szczegółowe informacje o szkoleniu - wkrótce na www.wentylacja.com.pl.