Wraz ze Stowarzyszeniem Polska Wentylacja serdecznie zapraszamy firmy i instalatorów na szkolenie "Projektowanie i wykonawstwo małych instalacji klimatyzacyjnych".zaprasza na szkolenie
Projektowanie i wykonawstwo
małych instalacji klimatyzacyjnych

22 kwietnia 2008 (wtorek) oraz 6 maja 2008 (wtorek)
godz. 10:00 – 17:30

Warszawa, ul. Ratuszowa 11

Budynek Tele- i Radiotechniki
7 maja 2008 (środa)
godz. 09:30 – 17:00

Katowice, ul. Podgórna 4

Budynek NOT

Szkolenie jest skierowane do firm instalacyjnych i handlowych z zakresu wentylacji i klimatyzacji.

Celem szkolenia jest dostarczenie fachowej wiedzy dotyczącej małych i średnich instalacji klimatyzacyjnych. Doświadczeni specjaliści reprezentujący organizatorów przekażą uczestnikom praktyczną wiedzę ułatwiającą rozwiązywanie problemów technicznych.

Szkolenie poprowadzą eksperci zajmujący się zawodowo zagadnieniami klimatyzacji:
     dr inż. Jarosław Müller – pracownik dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, projektant i konsultant systemów klimatyzacyjnych,
      mgr inż. Aleksander Wojtas – doświadczony właściciel klimatyzacyjnej firmy serwisowej.
Prezentowana wiedza zawiera obiektywne i kompetentne doświadczenia oraz informacje z zakresu przepisów oraz wytycznych projektowych i wykonawczych. Wykładowcy przekażą wiedzę teoretyczną i praktyczną bazującą na własnych doświadczeniach.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
      • materiały informacyjne,
      • potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
Program szkolenia:
10:00-15:00 (09:30-14:30 w Katowicach) PROJEKTOWANIE – prowadzący: dr inż. Jarosław Müller
    • Podstawowe cechy i właściwości powietrza wilgotnego.
    • Założenia – wybór systemu klimatyzacji (inwestor, normy).
    • Charakterystyka dostępnych rozwiązań.
    • Podstawy chłodnictwa, źródła zimna w klimatyzacji.
    • Zagadnienia bezpieczeństwa związane z zastosowaniem ziębników (substancji kontrolowanych).
    • Obliczenia wymiarujące, dobór elementów, porównanie parametrów dostępnych urządzeń itp.
15:00-17:00 (14:30-17:00 w Katowicach) MONTAŻ I SERWIS – prowadzący: mgr inż. Aleksander Wojtas
    • Wytyczne lokalizacji i montażu elementów systemu.
    • Błędy montażowe i ich skutki.
    • Zalecenia serwisowe.
    • Zagadnienia prawne (uprawnienia) dotyczące montażu i serwisu urządzeń ziębniczych.
W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i posiłek dla uczestników. Uczestnicy będą mieć możliwość dyskusji z prelegentami.

Koszt uczestnictwa:
    • 250 zł netto,
    • 225 zł netto dla Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenie (pobierz zgłoszenie PDF-WARSZAWA / pobierz zgłoszenie PDF-KATOWICE ) oraz kopię dowodu wpłaty prosimy przysłać faksem pod numer 022 677 07 37
     • do dnia 17 kwietnia 2008 (dotyczy szkolenia w dniu 22.04.2008)
     • do dnia 30 kwietnia 2008 (dotyczy szkolenia w dniu 06.05.2008)
    • do dnia 25 kwietnia 2008 (dotyczy szkolenia w dniu 07.05.2008)
Po ww terminie zgłoszenia należy uzgadniać telefonicznie pod nr 0695 050 600.

Kontakt:
Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa dostępne w biurze organizatora - Stowarzyszenie Polska Wentylacja - tel. 022 635 13 24 oraz 022 619 64 60.