Z myślą o ludziach, którym nie jest obojętny los naszej Planety, firma Termo Klima Sp. z o.o. uruchomiła projekt "Ekosfera 2015".

Projekt Ekosfera 2015
Ocal planetę razem z nami!
www.ekosfera2015.pl
Projekt "Ekosfera 2015" jest spójny z misją i wytycznymi Ministerstwa Środowiska i realizowany jest z poszanowaniem przyrody tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. Projekt z założeń troszczy się o środowisko i ma na celu ocalenie Ziemi przed zgubnymi skutkami efektu cieplarnianego spowodowanego emisją freonów z grupy chlorowco-pochodnych. Każda zutylizowana przez Termo Klima Sp. z o.o. jednostka, zawierająca szkodliwe i nieekologiczne czynniki chłodzące to nowe drzewko/krzew w naszej szkółce.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie Internetowej www.ekosfera2015.pl. Znajdują się tam informacje dotyczące między innymi obowiązujących norm prawnych, opisy projektów i działań Termo Klima, a także wskazówki jak postępować z urządzeniem zawierającym czynnik zubożający warstwę atmosferyczną.


Cel projektu EkoSfera 2015
Głównym celem projektu "Ekosfera 2015" jest pomoc techniczna, doradcza i prawna przy stopniowym wycofywaniu i utylizacji urządzeń, zawierających szkodliwe dla naszej atmosfery związki chemiczne - freony. Projekt Termo Klima to nie tylko wymiana urządzeń ze szkodliwym czynnikiem chłodniczym na urządzenia ekologiczne, spełniające wszystkie obecne normy.