Jakie są programy pomocowe dla firm funkcjonujących na rynku powyżej 3 lat planujących inwestycje w województwie świętokrzyskim?

Jeżeli chodzi o programy pomocowe dla firm funkcjonujących na rynku powyżej 3 lat i planujących inwestycje w środki to jedynym możliwym programem jest SPO WKP 2.3., w ramach którego można uzyskać max. 1 250 000 zł dotacji przy max. poziomie dofinansowania 50%. Najbliższy termin naboru wniosków to prawdopodobnie II kwartał 2006 r.
Więcej informacji może Pan uzyskać w regionalnej instytucji finansującej właściwej dla Pana regionu, a jest to:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel. (041) 344 43 92, 368 02 78
fax (041) 368 02 21
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
adres strony internetowej: www.siph.com.pl

(2006.01.24, woj. świętokrzyskie)