Firma Ekozefir wprowadziła kilka zmian w dotykowym sterowniku Ekotouch. Zmiany dotyczyły drobnych poprawek w funkcjonalności, korekcji graficznej. Jednak nowością, która wzbogaciła programator było dodanie programatora czasowego oraz rejestru historii ustawień. Każda osoba posiadająca Ekotoucha w poprzedniej wersji może dokonać aktualizacji urządzenia w każdym z oddziałów firmy.

Programator czasowy w sterowniku Ekotouch!
Programator czasowy

Nowa wersja sterownika v1.04 została wzbogacona przede wszystkim o programator czasowy. Od teraz posiadając nawet najprostszy z naszych sterowników – Ekozefir Standard można zaprogramować centralę w zależności od czasu i dni tygodnia. Nowa funkcjonalność umożliwia:

sterowanie za pomocą zegara centrale zarówno ze sterownikami Standard jak i Digital
ustawienie do 10 punktów przełączających na każdy dzień tygodnia (możliwość włączania i wyłączania potrzebnych punktów możliwość kopiowania dni np. od poniedziałku do piątku)
ustawienie 10 wyjątków na dzień w roku (np. na święta, jeśli np. 25 grudnia wypadnie we wtorek, to przy przypisanym wyjątku parametry będą się zmieniać wg ustawień na ten dzień, a nie ustawień na wtorek). Każdy z wyjątków również ma do 10 punktów przełączających.
ustawienie programatora czasowego indywidualnie dla każdej centrali podłączonej do EkoToucha.
kopiowanie ustawień programatora na inne centrale (o takim samy sterowaniu, czyli Standard -> Standard, Digital-E -> Digital-E, Digital-O -> Digital-O).


Historia ustawień

W nowej wersji zapisywana jest historia ustawień parametrów pracy podłączonych do Ekotoucha central. Zapis odbywa się co 30 sekund i przechowywany jest w pamięci przez rok. Dzięki temu możliwa jest późniejsza diagnoza przyczyn niewłaściwej pracy centrali.