Organizatorzy


Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji
SIMP Oddział w Poznaniu

wraz z


Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp.z o.o.

serdecznie zapraszają na

Konferencję Naukowo-Techniczną
XXXV Jubileuszowe Dni Chłodnictwa n/t:

"Kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne
urządzeń oraz systemów
chłodniczych i klimatyzacyjnych"


która odbędzie się

w Zamku SIMP w Rydzynie, 08-09 września 2003 r.

Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na tegoroczną, jubileuszową już XXXV konferencję naukowo – techniczną „Dni Chłodnictwa”. Na tę wyjątkową okazję zapraszamy w dniach 8 – 9 września 2003 r. do bardzo malowniczo położonego Zamku SIMP w Rydzynie. Zamek usytuowany jest w dawnej rezydencji książąt Sułkowskich. Posiadłość otoczona jest pięknym parkiem, w którym zachowane są okazy cennych drzew, romantyczne alejki i ustronia. Uczestnictwo w naszej konferencji może więc być połączone ze znakomitym sposobem wypoczynku i oderwaniem się od codziennego życia.
MIEJSCE KONFERENCJI I ZAKWATEROWANIA:: Zamek SIMP w Rydzynie, Plac Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna
tel./fax 065/529-50-40, 538-84-88

W ramach Dni Chłodnictwa przewidziano wygłaszanie referatów, dyskusję oraz prezentację firm biorących udział w konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI:
8 września 2003 – poniedziałek
9.00 Rejestracja uczestników
9.30 Rozpoczęcie konferencji
S.Jurkowlaniec XXXV Jubileuszowe Dni Chłodnictwa
9.50 SESJA I
• Plocek M., Zawadzki A.
Metody intensyfikacji wymiany ciepła w wymiennikach ciepła stosowanych w chłodnictwie,BR>
• Zakrzewski B., Łokietek T. ,I> Regeneracja zewnętrzna ciepła w urządzeniu ziębniczym
• Kapusta T., Krzesłowski Ł. Typowe uszkodzenia sprężarek klimatyzatorów samochodowych
• Filin S., Chmielowski M. Optymalizacja obliczeniowa procesu zamrażania dwustronnego w termoelektrycznej wytwornicy lodu
• Krzyżaniak G., Gaziński B. Problematyka obniżenia hałasu i drgań wywołanego działaniem instalacji chłodniczej
11.30 PRZERWA
11.45 SESJA II
• DANFOSS – Szymanik A. AK2 - Nowa generacja systemu sterowania i monitorowania Adap Kool(r)
• DANFOSS - Klenkiewicz M. . Automatyka i armatura chłodnicza Danfoss do instalacji amoniakalnych w świetle znowelizowanych przepisów UDT
• Rusowicz A., Niedziela W. Analiza pracy systemu klimatyzacji pracującego w studiu telewizyjnym S-3
• Dauksza A., Gaziński B. Instalacje chłodnicze w supermarketach
13.30 PRZERWA OBIADOWA
14.15 SESJA III
• Bohdal T., Baran M. Wrzenie czynnika chłodniczego w szczelinie pierścieniowej
• Bohdal T., Charun H., Czapp M. Wrzenie czynnika chłodniczego w warunkach zaburzeń impulsowych
• Bohdal T., Dutkowski K. Modelowanie rozwoju wrzenia czynnika chłodniczego w kanale
• Cieśliński J.T., Targański W. Wrzenie zaolejonych czynników chłodniczych w rurach gładkich
• Sokołowski J. Problemy projektowe i eksploatacyjne obiektów z chłodniami
16.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
19.00 Uroczysta kolacja

9 września 2003 – wtorek

9.30 SESJA IV
• Gazda W., Kozioł J. Wybrane problemy immersyjnego i owiewowego rozmrażania produktów spożywczych
• Kozioł J., Sienko K. Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania sprężarkowych i absorpcyjnych agregatów chłodniczych do klimatyzacji kopalń
• Toczek G., Kozioł J. Tendencje w budowie chłodnic powietrza
• Składzień J., Fic A., Hanuszkiewicz - Drapała M. Analiza termodynamiczna układu pompa grzejna – pionowy gruntowy wymiennik ciepła
• Składzień J., Piątek R. Analiza eksperymentalno - obliczeniowa działania ożebrowanej chłodnicy ciecz – powietrze
11.15 Przerwa
11.30 SESJA V
• Malinowski M. DAIKIN - Bardziej cichy, mniejszy, elegancki, prostszy inteligentny system klimatyzacyjny VRVII
• COBRTI INSTAL – Moroz H. Warunki dopuszczania wyrobów budowlanych na rynek polski po wejściu do Unii Europejskiej
• Gaziński B. , Flagmański P. System MRV firmy HAIER
• Szlązak N., Obracaj D., Borowski M., Szlązak A. Efektywność pracy skojarzonego systemu energetyczno – chłodniczego
• Szafrański J. Przygotowanie układu chłodniczego do remontu i po remoncie do eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem problemu osuszenia i odpowietrzenia
13.15 Zakończenie konferencji
13.30 Obiad
Uwaga: Do dyspozycji referentów rzutnik folii i rzutnik multimedialny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian programu konferencji w trakcie jej trwania.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Bolesław Gaziński - Przewodniczący
Stanisław Jurkowlaniec - V-przewodniczący

Grzegorz Krzyżaniak
- Sekretarz naukowy

Monika Biskup
- Sekretarz organizacyjny

Edward Kluczyński
- Członek
Konferencja jest dofinansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych
PATRONAT MEDIALNY:
„Chłodnictwo&Klimatyzacja”
www.wentylacja.com.pl
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 570 zł. W ramach tej kwoty każdy uczestnik otrzymuje materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie w czasie trwania konferencji, w tym udział w uroczystej kolacji. Koszty noclegów podano w karcie zgłoszenia.
Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie "KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA" z wyraźnym zaznaczeniem rezerwacji noclegów i przesłanie jej na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. (061) 850 75 05, 850 75 65, 850 75 14 fax (061) 851 97 97
z dopiskiem „Dni Chłodnictwa”
lub e-mail: Grzegorz.Krzyzaniak@systherm.pl
oraz o wpłatę należności na konto:

Bank Handlowy w Warszawie O/Poznań 10301247-58418000

z dopiskiem na przelewie:

"Udział w XXXV Dniach Chłodnictwa + noclegi Pana/Pani................................................”

Dla osób chcących wykorzystać walory wypoczynkowe ośrodka informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po konferencji. Wszystkich chętnych prosimy o deklarację również na karcie zgłoszenia.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 22.08.2003 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielają:
mgr Monika Biskup, dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, mgr Stanisław Ozdowski
tel. (061) 850 75 05, 850 75 14, 850 75 65

Przewodniczący
Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji
Oddział SIMP w Poznaniu
dr inż. Bolesław Gaziński

INTERNETOWYM PARTNEREM
KONFERENCJI