IGLOTECH zaprasza na praktyki studenckie.
Kwidzyński IGLOTECH stawia
w dużej mierze na młodą,
ambitną kadrę. Nie obawiamy
się zatrudniania absolwentów,
mamy spore doświadczenie
we wdrażaniu ich do naszej
organizacji.
mówi Joanna Nałęcz Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji.
Spółka utrzymuje stały
kontakt z Biurami Karier, dlatego
też postanowiła stworzyć
Program Praktyk Studenckich. Program ten ma na celu efektywne wykorzystanie
pracy studentów
na potrzeby firmy oraz
umożliwienie im zdobycia
cennego doświadczenia zawodowego,
a w perspektywie
pozyskanie cennych pracowników.
Poza tym firma wprowadziła funkcję Opiekuna Praktykanta, który przydziela studentowi zadania w systemie tygodniowym, a następnie,
na zakończenie praktyk podsumowuje
efekty jego pracy.
Chcemy, by nasze praktyki były
jak najbardziej „praktyczne”
– żeby studenci zdobyli w trakcie
ich trwania wiedzę i umiejętności
przydatne w późniejszej
pracy zawodowej.
dodaje Joanna Nałęcz.
Dzięki Programowi
Praktyk Studenckich IGLOTECH
zyskuje również informację
zwrotną od studentów na temat
ich oczekiwań dotyczących praktyk i pracy,
a także ma możliwość pozyskania młodych talentów.