By wesprzeć konstruktorów przy wyborze optymalnych rozwiązań do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego, firma Schöck przygotowała specjalny program obliczeniowy. Za jego pomocą można dobrać odpowiednie produkty firmy Schöck, tak by były one pewne konstrukcyjnie i ekonomiczne.

Cześć programu dot. produktu Isokorbâ służy do łatwego i szybkiego obliczania połączeń balkonowych dla typów K, K-Eck, KF, Q i D przy powszechnych geometriach balkonów i standardowych warunkach podparcia. Moduł odnoszący się do Isokorbuâ typu KST pozwala na ekonomiczne obliczanie połączeń konstrukcji stalowych również typów ZST, QST i ZQST. Program ten oblicza zwymiarowane połączenie lub sam kreuje połączenie dla danego przypadku. Poza zwykłym wydrukiem umożliwia również druk w formacie Word lub DXF oraz druk zestawienia wszystkich elementów do wyznaczonych połączeń.

Cześć programu dot. SLD dla trzpieni dylatacyjnych służy do łatwego i szybkiego obliczania przenoszenia obciążeń elementów żelbetowych w szczelinach dylatacyjnych. Program wyznacza odpowiedni typ trzpienia dylatacyjnego i rozstawia w odpowiednich ostępach wyznaczone trzpienie w obliczanym dylatowanym odcinku konstrukcji. Za jego pomocą można również narzucić typ trzpienia lub uwzględnić trzpienie typu Q, które przenoszą obciążenia dwuosiowo. Konieczne zbrojenie zostaje obliczone i przedstawione graficznie.

W większości modułów obliczeniowych programu firmy Schöck do wyboru użytkowników są odpowiednie normy budowlane i języki. Dzięki załączonym plikom z rysunkami CAD wszystkich produktów i ich poszczególnych typów możliwe jest przygotowywanie rysunków CAD zastosowanych rozwiązań.

Oprogramowanie firmy Schöck jest darmowe i kompatybilne ze wszystkimi systemami Windows. Można je pobrać ze strony www.schock.pl.

Schöck Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach i biurem handlowym w Warszawie, należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego.

Grupa Schöck zatrudnia łącznie 500 pracowników. Oprócz głównej siedziby w Baden-Baden firma Schöck posiada magazyn dystrybucyjny w Essen i zakład produkcyjny w Halle/Saale. Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.

Firma Schöck projektuje, produkuje i zajmuje się dystrybucją dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie z hasłem: „Po prostu budować lepiej".

Oprócz rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na usługi i serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów obliczeniowych, informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby "po prostu budować lepiej".