Program na pierwszy i drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Pro-Climate, który odbędzie się w dniach 14-15 września 2009 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Międzynarodowy Kongres PRO-CLIMATE

Ochrona klimatu w chłodnictwie, klimatyzacji i technice pomp ciepła

Program na pierwszy dzień Kongresu (pon., 14.09.2009)
11.30-13.00 Panel 1: Chłodnictwo a prawna ochrona klimatu. Perspektywa europejska i polska.
• Powitanie
- wprowadzenie przez moderatora technicznego (M. Piwnicki), przedstawienie organizatorów i powitanie gości specjalnych
- powitanie uczestników Kongresu w imieniu organizatorów i krótka ich prezentacja:
EPEE (Dyrektor Generalny F. Busch), KFCh (Prezes Zarządu G. Michalski), MTP (Członek Zarządu)
• Regulacje prawne zmieniają obraz chłodnictwa i klimatyzacji.
Tim Vink, Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska (EPEE)
• Właściciele instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w nowej rzeczywistości prawnej –
obowiązki i korzyści.
Marek Wawryniuk, Krajowe Forum Chłodnictwa
• Ochrona klimatu i efektywność energetyczna wyzwaniem dla polskiej gospodarki.
Gość specjalny ze strony rządowej (Ministerstwo Gospodarki)
• Nowa rzeczywistość prawna - nadzieje i niepokoje przedsiębiorców.
Krajowa Izba Gospodarcza
• Podsumowanie, pytania z sali
• Przerwa kawowa
13.00 - 14.10 Panel 2: Prawne, organizacyjne i techniczne zagadnienia ochrony klimatu w chłodnictwie, klimatyzacji i technice pomp ciepła. Doświadczenia Polski i innych krajów UE.
• Wprowadzenie
• Sukces wdrożenia nowych regulacji prawnych w Europie jako wzór dla Polski.
Joop Hoogkamer, Europejskie Stowarzyszenie Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA)
• Możliwości pozyskania funduszy unijnych na projekty związane z ochroną klimatu.
Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
• Udane wdrożenie nowych wymogów unijnych – pierwsze polskie doświadczenia.
Przedstawiciel jednej z sieci supermarketów
• Podsumowanie panelu
• Przerwa kawowa
14.40–16.00 Panel 3: Urządzenia chłodnicze jako odnawialne źródło energii.
Pompy ciepła – wzory europejskie i możliwości dla Polski.

• Wprowadzenie
• Chłodnictwo oparte na OZE i pompy ciepła.
Dariusz Butrymowicz, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
• Prawo regulujące stosowanie pomp ciepła w legislacji unijnej.
Hilde Dhont, Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska (EPEE)
• Doświadczenia krajów unijnych w stosowaniu pomp ciepła.
Thomas Nowak, Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
• Pompy ciepła w Polsce – dotychczasowe doświadczenia.
Brunon Grochal, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
• Podsumowanie Kongresu
16.00 – 16.30 Konferencja prasowa
od 16.30 Bankiet
Do pobrania: Pro-Climate Program 14.09.2009 r.
Program na drugi dzień Kongresu (wt., 15.09.2009)
10.00 – 11.15 Panel 1: Finansowanie rozwoju techniki chłodniczej ze środków krajowych i europejskich
• Powitanie
• Fundusze unijne na rozwój technologii chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
Możliwości dla inwestorów i firm branżowych.
Przedstawiciel Agencji J&J - ekspert ds. funduszy europejskich
• Programy priorytetowe NFOŚiGW a potrzeby chłodnictwa i klimatyzacji.
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Wsparcie finansowe odnawialnych źródeł energii (OZE). Szanse dla użytkowników pomp ciepła.
Bank Ochrony Środowiska SA
• Przerwa kawowa
11.30 – 13.10 Panel 2: Nowoczesne technologie chłodnicze sposobem na czystą oszczędność
• Wprowadzenie
• Odzysk ciepła w technice chłodniczej. Najciekawsze możliwości.
Waldemar Targański, Politechnika Gdańska
• Pompy ciepła jako rozwiązanie techniczne łączące energooszczędność i ekologię.
Andrzej Bugaj, Politechnika Wrocławska
• Czynniki naturalne we współczesnym chłodnictwie - aktualny stan wiedzy.
Dariusz Butrymowicz, Politechnika Białostocka i Politechnika Gdańska
• Automatyka i sterowanie drogą do optymalizacji kosztów i efektywności.
Bolesław Gaziński, Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP oraz KFCh
• Przerwa kawowa
13.30 – 15.30 Panel 3: Obowiązki i możliwości inwestorów oraz firm branżowych wynikające z nowej legislacji
• Wprowadzenie
• Jak legalnie i bezpiecznie prowadzić firmę chłodniczą? Certyfikaty i nie tylko…
Michał Dobrzyński, Krajowe Forum Chłodnictwa
• Koniec R22 i co dalej? Życie instalacji z czynnikiem R22 w obliczu nowej legislacji.
Dariusz Ryżkowski, przedstawiciel Fundatora Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
• W jakim zakresie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dotyczy branży chłodnictwa i klimatyzacji?
Piotr Łyszczak, Wastes Service Group
• Wzorcowe zapytanie ofertowe oraz optymalna propozycja konkursowa.
Poradnik inwestora i oferenta.
Józef Kisielnicki, Krajowe Forum Chłodnictwa
• Idealna obsługa serwisowa. Planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola.
Andrzej Różycki, Krajowe Forum Chłodnictwa
• Z notatnika Inspektora Ochrony Środowiska. Doświadczenia WIOŚ z kontroli zrealizowanych u użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz firm z branży.
Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
• Zamknięcie Kongresu
Do pobrania: Pro-Climate Program 15.09.2009 r.