Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na IX edycję Konferencji z cyklu: "Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce - NOWE TRENDY ROZWOJU".

Program Konferencji CH&K
Chłodnictwo&Klimatyzacja
Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce - NOWE TRENDY ROZWOJU

1 grudnia 2010, Warszawa
W tym roku podczas Konferencji Organizator - Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja - zwróci szczególną uwagę na problematykę bezpieczeństwa instalacji oddymiających (w świetle wykonywanych analiz i symulacji CFD), przyjrzy się efektywności energetycznej nowoczesnych układów klimatyzacyjnych w oparciu o wodę lodową z zastosowaniem urządzeń chłodzonych powietrzem oraz wodą z wykorzystaniem dry-coolerów lub wież chłodniczych, a także coraz bardziej powszechnym instalacjom na czynniki naturalne jak CO2 czy amoniak. Zaprezentowane zostaną nowoczesne systemy automatyki układów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
W aspekcie legislacji prawnych podsumowany zostanie ostatni rok działalności firm w obliczu wycofania czynnika R22, a także poddamy analizie zostanie projekt ustawy f-gazowej.
Program merytoryczny dodatkowo wzbogacony będzie firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.

Wśród prelegentów m.in.:
MICHAŁ DOBRZYŃSKI Fundacja PROZON
Zasady postępowania oraz obowiązki użytkowników urządzeń z HCFC;
F-gazy – planowane legislacje w odniesieniu do niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

PIOTR BAJ JCI GWS
Systemy klimatyzacji i chłodnictwa w oparciu o CO2 (R744)

WITIOLD SKRZYPULEC Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Projektowanie instalacji ziębniczych z C02 w świetle wybranych przepisów, legislacji
Działalność i problemy firm w firm w obliczu wycofania czynnika R22 - problemy z przezbrajaniem instalacji itp)

ROBERT MATYSKO Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
Projektowanie ciągłych systemów regulacji automatycznej w obiektach chłodniczych

ANNA CHARKOWSKA Politechnika Warszawska
Nowa klasyfikacja pomieszczeń i nowe zalecenia dotyczące klimatyzacji w szpitalach w oparciu o wymagania przed-stawione w normie DIN 1946-4:2008

KAZIMIERZ WOJTAS Politechnika Krakowska
Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej – czy warto?

GRZEGORZ KUBICKI Politechnika Warszawska
Zagrożenia dla skutecznej ochrony dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych- podejście do ogólnie znanych zasad oraz europejski proces certyfikacji

GRZEGORZ SZTARBAŁA Instytut Techniki Budowlanej
Wizualizacje, symulacje pożarowe CFD a bezpieczeństwo

oraz prezentacje firmowe.

Program merytoryczny dodatkowo wzbogacony będzie firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.
Aktualne informacje zamieszczane są na stronie www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
Do pobrania: Program godzinowy
www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja