SYSTEMAIR S.A. udostępniła nam nowa wersję programu doboru urządzeń wentylacyjnych.

Najnowsza wersja programu do doboru wentylatorów i osprzętu Fan selection program v. 1.05 od dziś dostępna na stronach www.wentylacja.com.pl w dziale PROJEKTOWANIE: PROGRAM DOBORU SYSTEMAIR.
Nowa wersja zaprojektowana została specjalnie dla systemu Windows 2000.
Program można otrzymać na CD GRATIS lub ściągnąć z naszych serwerów (uwaga - plik 32,6 MB).
GRATIS jest również pomocna w projektowaniu książka-poradnik - wyciąg z Polskich Norm pt. "WENTYLACJA. MATERIAŁY POMOCNICZE". Materiały zebrane w tej broszurze przydatne są w codziennej praktyce zawodowej projektanta oraz studenta.